Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

středa 27. prosince 2017

Vztah - Ústí - Děčín - Most - 03


Setkání městských architektů kraje proběhne počátkem února v paláci Zdar už počtvrté. V mexické restauraci vaří dobře (fazolová polévka!), jen už sezónní akce žernoseckých vín skončila…. Naposled přišli pánové z Mostu, Teplic a Ústí. Z Děčína šéfredaktor děčínských listů, pan Štefan přinesl Podmokelský koláč…. Chomutovský městský architekt se na poslední chvíli omluvil. A pak ještě kolega architekt Tomáš Veselý, kterého se pokouším nyní v DC zapojit do úprav bývalé Desty - majitel už dlouho uvažuje o nástavbě - dům na domě. Na příště jsem pozval i architekty z Roudnice (potvrzeno), Žatce, Kadaně. Litoměřic. ...Ještě bych asi měl pozvat i nového městského architekta Varů – i Vary patří do "pánevní oblasti" …. možná přijdou i další architekti z ústeckého s.n.a.j.p.r.u .

Jak jsem tu psal už jinde – do Ústí jsem se profesně dostal až v okamžiku, když jsem zjistil na čem všem je Děčín v Ústí závislý ….. vždy si tak jednou za měsíc, dva, pořádám při zpáteční cestě na jih tato velmi příjemná klubová setkání.

Alespoň jsem se teď něco dozvěděl o chystané rekonstrukci mosteckého Repre. Architekt – autor stavby z roku 1984 – prý nechtěl soutěž, ale když jsem viděl koncept, který se rozpracovává, bylo mi z toho smutno… posuďte sami:


Celkový pohled na centrum obce s bezprostřední vazbou k velkoryse založenému parku... ten je ale od tohoto centra v podstatě odříznut..... silnicí, parkovišti..... pro pěší - celé centrum je v docházkové vzdálenosti čtvrti - je vše poněkud nepřehledné.... je možné se tam cítit bezpečně? je možné se tam přirozeně setkávat? ..... je to doopravdy dnešní výkladní skříň města? ..... není centrum především stále velkoryse začatým ale dosud neukončeným konceptem? .... není centrum koncipováno především pro automobilovou dopravu ?......
 

Především na této nadhedové perspektivě současného stavu je patrný rozsah zpevněných ploch v okolí Repre. Jsou plochy velkorysé velkoměstské prostory se svým účelem, smyslem a charakterem, nebo jen velkorysá parkoviště se zákazem stání aut?Vodní plocha pod kulturním domem....uklidnění....zrcadlení....právě zde návrh uvažuje s poněkud nešťastnými doplněními.... daleko adekvátnější by bylo vodní plochu využít a částečně olemovat jako v přírodě.... stromy ? ....


A pohled zezadu. Jednoznačně je patrné, že velkorysý urbanistický koncept domů i veřejných prostor smysluplný je, jen je třeba s ním dál pracovat......


Velmi dobře před časem přistoupil k možným úpravám jiné ikony – TV  věže a hotelu na Ještědu Benjamín Frágner a Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Na závěr jejich analýz a průzkumů dospěli k jednomu listu papíru s definováním co je hodnotné, co není, co zaslouží změnit a jaké jsou naopak hodnoty, které je třeba pouze ctít. Mimochodem, když jsem byl na jednání, kde se probírala možnost zapsání této stavby na seznam památek UNESCO, vystoupil kolega Jiří Suchomel a prohlásil, že tou hodnotou je optimismus šedesátých let a vztah stavby s horou…. Zhuštěněji a přesněji to snad ani nejde vyjádřit….

Něco podobného potřebuje právě mostecké Repre. I když to už nejsou léta šedesátá, ale osmdesátá (jejich počátek). Tedy doba už výrazně poznamenaná normalizací a ztrátou jakéhokoli náboje. O to víc tento objekt překvapí. Je totiž jasný, přesný, velmi koncentrovaný. 

Těch několik objemů ze kterých se skládá je velmi pečlivě ve svém výrazu vyváženo. Nižší objemy s hlubokou plasticitou fasády – lodžiemi, největší objem naopak hladký a strohý. K tomu vražený klín sálu zakončený jemným obloučkem – a všemu vévodící koruna dnes už krásně měděnkou pokryté koule. Celá kompozice je podtrhnutá částečnou levitací – jako bychom si měli uvědomit nesamozřejmost vztahu k zemi s konturou velkorysé vodní plochy, jakoby náš už upozorňující na fakt, že lomy v budoucnu budou zatopené a že už dnes bychom měli vše do čeho se pustíme dělat kvalitně, zodpovědně a s ohledem na budoucnost….. takovéto uvažování není samozřejmé ani dnes….

Do budovy Repre je koncentrováno příliš mnoho aby bylo příliš jednoduché odebráním nějakého podstatného prvku deklarovat pro dnešek daleko přijatelnější jednoduchost…..

Čím ale tento objekt strádá nejvíc je koncept řetězce okolních veřejných prostor. Je možné se na nich cítit „jako doma“? Jsou přirozeným těžištěm města? Připadá  mi, že Most, daleko víc než Děčín, nebo Ústí, potřebuje vyřešit smysluplnou strukturu právě veřejných prostor – navázání na strukturu městských parků. To už je jednoznačně téma na soutěž..... Že už ji – strukturu - má? To by ale ta koncepční studie Repre nemohla dopadnout tak jak dopadla….

(....... centrum Mostu ale nedá spát už ani studentům: https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/5939d7ddd6de843f5a06e1fd )

Určitě pro Repre by byla architektonická soutěž. Tu, jak bylo deklarováno autor stavby nechtěl…. možná se obával toho, že se na jeho domě někdo „vyřádí“…. snad… vyřádit se je ale potřeba tak, aby bylo vypíchnuto, podpořeno a zachováno to nejcennější, co na tomto domě je – hodnoty, které z něj odečítáme dodnes.

V závěru jsem mosteckým městským architektem byl vyzván, jestli bych se nechtěl podílet na korekcích návrhu a být něčím jako externím konzultantem....řekl jsem ano... uvidíme kam spolupráce dospěje...

Pokud jde o příklady tzv. dobré praxe - pokud jde o rekonstrukce - velmi dobře dopadla například pražská Kotva:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=1107 

A že se sídlišti umíme pracovat i u nás dosvědčuje tento českobudějovický přístup:

http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=&action=show&id=4725

Práci se sídlišti je už dlouhodobě venována velká pozornost:

http://www.sidlistejakdal.cz/

...většinou vychází z porozumění jeho sociálního étosu a nesnaží se radikálně "převychovat"...  mnoho prosto vychází ze sociologie, kde mimořádnou práci v minulosti vykonal jeden z našich nejlepších sociologů Jiří Musil:

http://stempelbenes.blogspot.cz/2015/04/jiri-musil.html

A jaké jsou příklady ze světa?

https://www.archdaily.com/886026/shenzhen-talent-park-aube
https://www.archdaily.com/884956/park-n-play-jaja-architects 
https://www.archdaily.com/883201/zaryadye-park-diller-scofidio-plus-renfro
https://www.archdaily.com/880213/kings-garden-pavilion-krupinski-krupinska-arkitekter
https://www.archdaily.com/876449/mountain-lake-park-playground-bohlin-cywinski-jackson
https://www.archdaily.com/870494/chaussons-garden-ateliers-2-3-4
https://www.archdaily.com/868946/ciudadela-29-de-julio-park-el-equipo-mazzanti-plus-aev-arquitectos
https://www.archdaily.com/867368/arjuzanx-natural-reserve-inca-architects-plus-alep-landscape
https://www.archdaily.com/806630/luiz-paulo-conde-waterfront-promenade-b-plus-abr-backheuser-e-riera-arquitetura
https://www.archdaily.com/803228/cultuurpark-westergasfabriek-gustafson-porter-plus-bowman
https://www.archdaily.com/796563/park-in-jurbarkas-ararte
https://www.archdaily.com/794810/padre-renato-poblete-river-park-boza-arquitectos
https://www.archdaily.com/793523/sydney-park-water-re-use-project-turf-design-studio-plus-environmental-partnership-alluvium-turpin-plus-crawford-dragonfly-and-partridge
https://www.archdaily.com/770488/the-luchtsingel-zus

A jako závěrečný příklad - jak dnes může vypadat památník....

https://www.archdaily.com/869284/irish-hunger-memorial-1100-architect

Pro doplnění - poloha původního Mostu a původní struktura osídlení v krajině...


A současný stav - lomy se postupně zatopují. Pokud původní polohy měst, sídel byl výsledkem tisíciletého postupného vývoje, dnes musíme tento vztah velmi náročně, velmi jemně i velmi zodpovědně konstituovat, vytvářet. Nejde tu jen a pouze o rekultivace a naplňování lomů vodou. Je třeba znovuvytvářet obce a sídla jako místa smysluplného lidského pobytu. Vztah sídla s krajinou je třeba neustále hledat a vytvářet...
ps. možná už příště vyměním úvodní obrázek... :-)


pps. pokud by někoho podrobně zajímalo se se odehrávalo těsně před tím, než bylo Repre postaveno - tedy konec padesátých až sedmdesátá - pak třeba zde: https://www.kosmas.cz/knihy/144497/architektura-60.-let/


Žádné komentáře:

Okomentovat