Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

čtvrtek 31. května 2018

Vztah - Děčín - Ústí - 05, 06, 07


Vztah - Děčín – Ústí - 05, 06, 07Posledních několik schůzek v paláci Zdar (6.2.2018, 13.3.2018, 24.4.2018) se týkaly především Děčína.  Je totiž občas dobré mít trochu nadhled. 

K debatě je toho vždy spousta – od řešení dopravního propojení z Děčína – zde se podařilo po asi třech letech zorganizovat schůzku politické reprezentace ústecké (M.Hausenblas) u paní primátorky v Děčíně. Zorganizovali jsme to jako styční důstojníci městští architekti Děčína a Ústí.

Na základě těchto setkání se celkem dobře rozvinula spolupráce s přípravou rekonstrukce ikonického mosteckého kulturního domu Repre. Tam jsem se postupně z pozice externího experta dostal do polohy, kdy vlastně určuji koncept práce s interiérem i exteriérem a to tak, aby kvalita objektu a místa byla nejen zachována, ale i maximálním způsobem rozvinuta.

Z větší dálky se také daleko lépe komentuje i opětovná snaha o určitá jednorázová  „spásná“ řešení problematiky severu. Na různých příkladech si v tomto ohledu můžeme ukazovat jak kvalitních výsledků bez dlouhodobé, systematické práce v co nejširších souvislostech se prostě dobrých výsledků dosáhnout nedá, ale chápeme, že sociální situace a problematika je tu občas tak třaskavá, že k obdobným zkratkovitým řešením svádí.

Jeden z opěrných bodů,  kde vzniká jedno z center pozitivní deviace lokality je Skrytín. Poslední mimořádně inspirativní schůzka tam proběhla i s europoslancem Tomášem Zdechovským.
Snad příští setkání stihneme ještě než se všichni rozutečou na dovolené.