Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

čtvrtek 15. června 2017

Podmokly

Bodenbach, to není pouze bar se stejnojmenným názvem situovaný v oblasti s mimořádně velkým počtem prázdných, opuštěných, nevyužívaných a na nový život čekajících domů.
...není to ani a pouze jen barevnost domů, jejíž inspirací byla pravděpodobně návštěva mimořádné společenské instituce situované nedaleko odtud na kopci. Tato instituce patřila ve svém oboru v rámci naší republiky mezi doslova průkopníky. Bohužel - v tomto konkrétní případě nešťastně dominují vedle stojícímu architektonicky daleko kvalitnějšímu komplexu budov, ve kterém sídlí i Magistrát.

Pro inspiraci - tady je odkaz na asi nejzajímavější rekonstrukci panelového domu, co jsem dosud viděl: http://wp.gutgut.sk/pan/
- navíc velmi inspirativní architektonická kancelář. A že panelové domy nejsou pouze a čistě jen českým fenoménem a jak se s nimi perou třeba v Holandsku ukazuje tento i v rámci Evropy vysoce ceněný příklad - http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=country&action=show&id=5270 

Určitou křehkost domů z šedesátých let zachytil kolega Petr Vorlík z výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT třeba tady: https://www.facebook.com/
....Podmokly se skládají ze střípků kam patří i tato v nedávné době velmi náročně rekonstruovaná budova nádraží....
 ... a tady je část, která dnes už tak nějak k Podmoklům snad ani nepatří - je mnohonásobně odříznuta. Podmokly jsou především provázaný a uzavřený komplex odvrácený od řeky, oddělen tělesem nádraží. Prostor mezi Labem a železnicí byl většinou prázdný, nejprve určen vodě, pak postupně obsazován většinou rekreačními aktivitami. 
Podmokly to jsou především bloky, ulice, náměstí, park - a pak i prudká stráň s vilami. Návrat k tomuto chápání Bodenbachu vnímám jako největší pozitivum vítězného soutěžního návrhu skupiny re:architekti. 

Chtějí i prostor přednádraží řešit tak, aby se s ním zase nějakých sto let toho nemuselo mnoho dělat. Protože - koho by dnes napadlo některý z podmokelských bloků plošně sanovat - bourat? Po zkušenosti na druhé straně řeky - nikoho.

A jaké jsou ty úplně nejjednodušší koncepční prvky tohoto prostoru v architektonickém návrhu re:architektů? 
Bezbariérová domy vymezená otevřená plocha po které můžu kamkoli projít a pak blok zeleně s korunami tak vysoko posazenými, že mi nebrání v chůzi, ale které mi poskytují stín....
...který současné řešení moc neposkytuje. A použité smrky jsou určitě na vrcholcích kopců v okolí krásné....
...pro kultivovaný prostor přednádraží se ale moc nehodí.  
Klid a stín tu ale ještě najdeme .... pod krásnými jírovci..... ...
 Pár snímků historických map ukazující postupnou proměnu levého břehu. Od širokého řečiště s ostrovy....
...přes postupně se ustavující strukturu domů druhé poloviny devatenáctého století...
... po dnešek - kdy to minimum, co můžeme udělat je dělat reklamní plochy trochu menší, a méně agresivní, a domy s kvalitnějšími omítkami, a méně křiklavé ... vždyť přece barevně konkurovat proměnám lesů nad městem se přece konkurovat nedá.

 Tato mapa mě ale zaujala asi nejvíc - v kostce ukazuje vývoj celého osídlení:
 A v závěru několik žánrových obrázků jak se město žilo u řeky..  
Jistě - tehdy neměli žádná grilovací místa - ale záminku aby šli k vodě si zdá se vždy našli. 
Protože - ta grilovací mísa - to je kus deky a přenosný gril na dřevěné uhlí. 

ps. a cože všechno se na nábřeží bude v dohledné odehrávat? Nejen cyklostezka a předpolí nové lávky pro pěší a cyklisty podél železničního mostu, nejen padesát na padesát vodní dílo s rozsáhlými doprovodnými úpravami, které bude nezbytné navázat na město a "město dotáhnout až k řece" - i když vztah Podmokel k Labi je specifický, ale uvažuje se tu třeba i o mimořádných investičních akcích v Rozbělesích ....

... tedy - jaký desén deky na grilovačku preferujete? Vzor květinový, skotský, s proužky, s obrázky, barvu lila, zelenou, světle modrou, tyrkysovou, sépii, umbru, námořnickou modř? Styl šedesátých, ultradesign, belle epoque, námořnicky objevitelský, orientální, 
nebo jednoduše - velkoryse lhotákovsky,?

čtvrtek 8. června 2017

Náplň mé práce?

        Jaká že je náplň mé práce? Podíval jsem se do Smlouvy, kterou jsem s městem uzavřel - a je toho poměrně  hodně:

       "Architekt města bude se zadavatelem spolupracovat zejména v těchto oblastech:
a) urbanisticko – architektonického rozvoje města,
b) tvorba veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí, řešení veřejné zeleně,
c) tvorba strategického plánu,
d) péče o historické dědictví města ve spolupráci s oddělením územního rozhodování a památkové péče,
e) tvorba územně plánovacích dokumentací, včetně změn těchto dokumentů a vyjadřování k nim,
f) posuzování vhodnosti využití formy zadání veřejné zakázky prostřednictvím soutěže o návrh vzhledem k nákladům, důležitosti, složitosti akce,
g) příprava a vypisování architektonických a urbanistických soutěží, přípravě soutěžních podmínek ve spolupráci s Českou komorou architektů včetně posuzování soutěžních návrhů,
h) kontrola zpracování projektových dokumentací, které byly zadavatelem zadány,
i) usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko architektonický rozvoj města,
j) hájení zájmů města a jeho zastupování z hlediska urbanisticko – architektonického při stavebních   řízeních, kde je město účastníkem těchto řízení či dotčeným orgánem,
k) komunikace s veřejností při veřejných diskusích týkajících se rozvoje města, architektury, urbanismu,
l) spolupráce se vzdělávacími institucemi města. "


.... určitá míra nadhledu bude nezbytná....


         
A - opět předběžně - jaká je v současnosti má agenda?


1) komunikace s občany - blog, přednášky
2) vodní dílo Děčín a jeho návaznosti.
3) via ferrata
3) nemocnice a její fasáda.
4) sídliště Bynov - územní studie prostor sídliště, zateplení školky, příprava nové sportovní haly
5) dům a nová křižovatka na Teplické.
6) územní studie na veřejná prostranství, koncepce zeleně
7) východní nádraží
8) objekt těsně přiléhající k Magistrátu a jeho úpravy
9) manuály veřejného prostoru
10) sídliště Bystrc, konverze bývalého Bowlingu v obci před Boleticemi
11) rozšíření azylového domu na Letné.
12) zadání pro studenty FA ČVUT na příští semestr – proluky v centru – bytový a administrativní dům.
13) Masarykovo náměstí
... velkorysost nábřeží podél Labe....


A na závěr tohoto příspěvku – jaké obdobné práce jsem už dělal?

Většina architektů u nás Vám řekne, že umí všechno. Musí – jakékoli úvaze o něčem novém musí předcházet kvalifikovaná rozvaha zahrnující maximální množství aspektů. A když se pak pro něco rozhodneme jsme si pak velmi dobře vědomi toho, co našemu rozhodnutí předcházelo a nemůžeme se pak divit, že když použijeme špatné zdivo, že se dům rozpadne, nebo když postavíme ošklivý dům, že zdevastujeme krajinu.

Jako mnoho architektů snažím se opečovávat místa odkud pocházím – a to jednak sám:
Tak i se studenty:

Stejně tak se pokouším sledovat místa, kde žiju nyní:

A mimo to mě zajímá i kde žijí moji klienti:

A v neposlední řadě se účastním soutěží, debat a diskusí:

A nakonec jedna z nejpozoruhodnějších akcí, které jsem se účastnil – tehdy jako začínající architekt těsně po škole:
http://ondrejbenes.blogspot.cz/2015/03/blog-post_56.html


Ano, z hlediska kvalifikačních předpokladů bych toho tu měl uvést víc - ale to se zvídavý čtenář dozví v mém c.v. tady na stránce napravo. A cože se mi dosud povedlo?
(pokusím se to tu postupně doplňovat)
- rámy oken domu nahoře na Pastýřské stěně nebudou fialové, ale v barvě slonové kosti
- fasáda největšího nemocničního pavilonu nebude kombinací bílé a ostře zelené, ale tónů šedé s tlumenou zelení