Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 29. července 2017

Kdo to vlastně řídí?

Kolega prof. Jehlík připravuje na podzim konferenci, která v Děčíne doslova "padá do noty".


www.inventuraurbanismu.cz

A zde doplňuji záznam:
https://www.youtube.com/watch?v=PqP3C5NBQSs&list=PL1AIIZCC-QVHtKzZTFVXIf0571Aed8hrE

Lávka přes Labe

Podél železničního mostu je dlouhodobě koncipována lávka pro pěší a cyklisty. Na mostě můžeme vidět svislé platle, na které by se lávka měla připevnit. Jako u všech otázek kolem Labe i tady výsledné řešení musí vyhovovat oboum variantám - jez bude i jez nebude. 

Mám k dispozici dokumentaci z letošního července se kterou pracuji, kterou jsem si opoznámkoval a kde hledám jak dále a lépe pracovat s návaznostmi na urbanizovaná území v okolí řeky, jak napojit cesty a cestičky, jak procházet kolem Labe i přes Labe...

Zde fotografie současného stavu:


...a tady nábřeží po uvažovaných úpravách. Skoro až příliš zeleně v bezprostřední blízkosti vody - poněkud  se ztrácí velkolepost současného řešení s otevřenými loukami. I ta navrhovaná tůň na obrázku vpravo dole tu působí poněkud nepatřičně. 

  
 A pro názornost to samé i z pohledu zhora. Se zkráceným ústím Jílováku a novou propojkou Ploučnice. Na levém břehu je u železničního mostu jasně patrný sjezd z uvažované lávky podél Labe 
v současné projekční podobě.


  
Zde i ve vizualizacích podoba návrhu, kterou bychom rádi překonali - nájezd, který měl jít středem parkoviště, navíc by značně konkuroval pískovcovému železničnímu viaduktu.


 

Lávka byla uvažována v minimální šířce dva metry, což by se také mělo změnit.


V konceptu změny tohoto návrhu uvažuji řešení, kdy by lávka pokračovala rampou dolů ještě před tím, než by překonala silnice a šla by dolů rovnoběžně s tokem Labe. Přes obě silnice by pak lávka byla užší a končila by schodištěm pro propojení s Podmokly. 

Pravý břeh s Mariánskou loukou by se tak spojil především s levým nábřežím, které by v této části potřebovalo celé zpřehlednit a kultivovat. Místo, kde je nyní parkoviště a zeleň by zůstalo volné a Podmokly by si podržely svůj lehce odtažitý vztah k vodě, přestože přístup na lávku bude výborný....

Možný koncept pevnějšího propojení obou břehů:


... nyní jsme - pokud jde o lávku - ve fázi zadávání nové studie. Zkoušel jsem si dělat zákresy z Pastýřské stěny. Jen takové zjednodušené. Nejprve současný stav:

A tady možný návrh. Oranžově je rampa z nové lávky podél mostu. Žlutě jsem nakreslil možnou promenádu - u které bude velmi důležité hledat a nacházet propojení k přiléhajícím čtvrtím -
 aby se stala přirozenou součástí města.

Asi nejkomplikovanější to bude tady. Z nábřeží podél Jílováku? Podél právě budované komunikace? Jak nábřeží spojit s prostory a komunikacemi okolo Tesca? Jak opět zdůraznit Pětimostí coby bránu do Podmokel od Starého města a Rozběles?

Minimálně ale stejně komplikované bude hledání propojení na pravéb břehu pod Zámkem. 

Oranžová lávky včetně ramp, fialová – propojení propustkou k Labi, modrá – transboreder, červená – schody na Mariánskou louku, světle modrá – propojení v dlouhodobém výhledu k prověření.
S největší pravděpodobností např. lávky přes Ploučnici bude možné provést až později, 
ale myslet na ně je třeba od začátkuŠkolka Bynov

Nejde jen a pouze o "velké věci".  Velmi rád bych otevřel téma vztahu výtvarného díla a architektury - tedy něco, co třeba v šedesátých letech bylo zcela běžné a realizace z té doby jsou dnes mimořádně ceněny. A nemusí jít jen a pouze o skleněné artefakty světově proslulých sklářů - Brychtové,  Libeňského, nebo Roubíčka. 

Byl bych velmi rád, kdyby se obdobné zakázky nedávaly tzv. z  ruky ale alespoń minimální vyzvanou soutěží. V případě školy a školy jsem vyzval svou oblíbenou grafičku, se kterou jsme dělali naposled výstavu bratří Čapků dětem v Kutnohorském  GASKu  http://ondrejbenes.blogspot.cz/2017/02/fotografie-z-kutne-hory.html  Lenku Jasanskou  https://www.citarny.cz/index.php/ilustratori-cesko/5203-jasanska-lenka ...a pro srovnání jak to mělo vypadat podle původního projektu:V přípravě máme také dlouhou vstupní fasádu školy, kde je nyní zpracován reliéf z "kabřince" 


... a opět pro srovnání s jakou barevností a jakou grafickou úpravou se původně počítalo....Nemocnice

Jakže vlastně dopadne nemocnice? Zabalená nyní lešením?


Její vlastní stavba - mluvíme o tom vysokém domu v nejvyšším místě Nového Města - započala koncem devadesátých let. Počátkem devadesátých let se v horní části budovy provedla aplikace mající za cíl opticky budovu snížit.Jak vypadal původní projekt úprav fasády po zateplení? Celý objekt měl být čistě bílý s výrazným tmavým soklem, a barevnými úpravami parapetů graficky vyjadřující "I" - interna. Zkoušel jsem dělat zákresy tohoto řešení jak z Růžové zahrady, tak od silničního mostu - a - byla by to prostě DONINANTA.

Vstoupil jsem do jednání s vedením nemocnice, kde mým cílem bylo udělat objekt co nejšedivější.... alespoň v dálkových pohledech by splynul. Vedení v Ústí mělo ale zásadní požadavek na zachování barevných aplikací mezi okny. Nakonec jsme se shodli, že uděláme krátké štíty tmavší (což bude dobré zejména při pohledech od jihu) a na hlavních štítech jsme vybírali vztah jemné zelenkavé a šedivé. Ještě si vše ověříme po aplikaci na fasádě....


Zkoušel jsem i varianty jak pracovat s parterem (celý systém fasády je Baumit a na soklu bude použito jejich standardní "zrníčkové" řešení), aby do okolí prostředí pod Kvádrberkem dům zapadl a aby dům ani z blízka nepůsobil úplně mimoběžně.......obzvlášť zespodu to ale bude monument... ještě hodně tu ale může spravit práce se zelení. To by domu pomohlo nejen z bezprostřední blízkosti, ale i v dálkových pohledech, kdy by se víc skryl....

...nakonec jsem otázky řešení parteru přednesl své grafičce Lence Jasanské, která k tomu připojila jemný cit a lehkou nadsázku. Uvidíme jak dopadnou další kola jednání a zkoušky vzorků....
....ale ještě se tím proberu - jak to dělají u sousedů:

http://www.helioscreen.com/en/references/st-olavs-hospital 

https://www.designboom.com/architecture/dynamic-facade-system-eskenazi-hospital-indianapolis-urbana-architecture-07-27-2014/ 

http://www.archdaily.com/238728/rey-juan-carlos-hospital-rafael-de-la-hoz/5018300b28ba0d48240009ec-rey-juan-carlos-hospital-rafael-de-la-hoz-photo 

http://coulon-architecte.fr/projets

 - a připravím nějaký srovnávací elaborát...