Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 23. prosince 2017

Lanovka


TÉMA MARIÁNSKÉ LOUKY A ZPŮSOBU JEJÍHO UCHOPĚNÍ 
(KDE LANOVKA NEMÁ CO DĚLAT) JE ZDE:
http://decinarchitekt.blogspot.com/2018/07/vstup-do-problematiky-marianske-louky.html

U nesmyslnosti tzv.lanovky (nesmyslnost z toho důvodu, že vede z archeologicky cenné lokality, kde nikdo žádnou výstavbu nepřipustí a staticky těžko zabezpečitelnou skálu) je pro mne nejsmutnější extrémně negativní energie, která je do přípravy vkládána což mi jen dokresluje například doslova radost např. jejího projektanta, že se to lidem nelíbí... 

.. dále podrobnější analýza tzv.lanovky:


Před dvěma týdny se mi do rukou dostal podklad - nová studie lanovky spojující Mariánskou louku s Pastýřskou stěnou. Téma, které bylo v Děčíně už mnohokrát diskutováno.

Bohužel i tady chybí základní analýza a úvaha - odkud kam by lanovka měla jít - tedy jaká mají být napojení na strukturu pěších komunikací, kde budou parkovat autobusy, kudy by vedly trasy od Zámku ke spodní stanici lanovky...  jak by to bylo napojeno a nábřeží....

...bez toho všeho návrh bude vždy působit jako velmi sofistikovaný, velmi pozoruhodně strukturovaný (opírající se nyní i o pojmy jako ikonická stavba), ale pořád jen jako katalogový list výrobce..... 

A to jsme se ještě nedostali podrobněji k řešení na levém břehu. Tam už jeden zbytek po technologickém řešení, které bylo v osmdesátých letech vnímáno jako poslední záchvěv minulého režimu  už je. Je nevyužívaný a budeme velmi náročně hledat jeho uplatnění - i když dnes z toho lze udělat pozoruhodnou atrakci - těžko bychom u nás hledali takto náročné důlní dílo přímo v centru městad (razili údajně příbramští havíři). ...

Jádro obce a vztah mezi Zámkem a Nebíčkem je navýsost romantický, křehký a citlivý. Jakýkoli razantní zásah do tohoto vztahu musí probíhat od samého počátku ruku v ruce se systematickým a koncepčním přehodnocením všech vazeb a souvislostí.... celého údolí ....

Technika dnes určitě umí divy, tedy technika jako nástroj vyjádření komplexních a složitých vztahů - jak bychom to případně očekávali v tomto případě - tedy pokud je technika zodpovědně a smysluplně užita. Pokud je technika použita jako diktát - dokáže vysávat to křehké a zranitelné co v centru Děčína je, a co je právem hodno obdivu.....místo toho, aby přinesla nějakou další smysluplnou hodnotu...A jak že ta nejaktuálnější prezentace vypadá?
 Tady je mnou asi nejvíce kritizovaná situace - je to pouze velmi schematické zapojení do kulturních, komunikačních, přírodních a topologických souvislostí:

 Ano, se základními úvahami přístupu lze jen souhlasit. Jako u všech silných idejí je ale nejdůležitější jejich prověření rozpracováním souvislostí a hlavně kompletní prověření až do toho nejmenšího detailu.....
Princip cihelných stuh jako jednoduchá úvaha? Cihelná stěna v měřítku opěrné zídky? tři - čtyři metry vysoká? Tedy lidsky vnímatelná cihelná zídka? Nebo cihelná zídka měřítka barokního fortifikačního opevnění - tedy velmi náročně promýšlená z hlediska strategických potřeb státu - a velmi sofistikovaně navazující na topologii terénu? dotvářející obrannou konfiguraci krajiny? 

Obávám se, že cihelná stěna je tu použita bez takovýchto lidsky prověřených vazeb ..... 
ve zcela jiných měřítcích....
... příklady jsou skvělé, na nich použité měřítko je jemné a adekvátní.....

... pětisekundový test je skvělý.... jen každý ze zde uvedených příkladů je mimořádně silně ukotven ve vlastních kulturních a společenských souvislostech.... a především proto je tak jednoduše čitelný..... 
...dnes je nezbytné, aby zážitky poskytnuté obdobnými "hrozinkami na dortu" urbánní struktury měst byly komplexní - aby přehodnocovaly dosavadní vývoj obce a přinášely novou kvalitu, nové hodnoty... 


"Lanovka" na levém břehu nevyřeší jednoduše přístup do ZOO.. ten je přece ještě dost daleko....


.... pokud jde o divadlo - se který je tu uvažováno na Mariánské louce ve vazbě na spodní stanici lanovky...... jaká je struktura využití venkovních prostor ve městě, proč zrovna tady by mělo být kino? 

Neměl by ve struktuře veřejných prostor ve městě zde být  preferován klid.... a obdobné atrakce jako koncerty a kino nechat na plochy blíže k Labi? na nábřežích?...  tam by krajinný kontext byl touto atraktivitou umocněn - jak je ostatně patrné z kousek dál velmi oblíbeného Rogala....


Ve městě je velmi důležitá práce s měřítkem. Ze zákresu na Pastýřské stěně je patrné, že objekt by byl o dost vyšší než vlastní nedaleko stojící Nebíčko i s pískovcovým soklem.... a to tu máme ještě již zmíněný nevyužívaný objekt pod parkovištěm... a to tu máme ještě objekt výtahu z konce osmdesátých let... 

... atraktivitu Nebíčka a jedineční vyhlídky, které tam jsou už nyní by zlepšilo třeba lepší využívání travnatých teras.... 

A přístupnost? Cesty nahoru by si zasloužily opravu, výtah skalou by si zasloužil znovuotevření - i kdyby se výtah vyměnil za točité schodiště.... stejně tak by si Nebíčko zasloužilo trochu civilnější noční nasvětlení...(a to všechno by bylo dobré provést tak jako tak....)... a případné pohodlnější spojení nahoru by šlo zajistit mikrobusy... (jak jsem se dozvěděl, to se prý již zkoušelo a neosvědčilo se).


... jak je vidět i na zákresu na Mariánské louce, nejedná se o cihelnou stavbu s pro místo přívětivým měřítkem...  do jaké výšky sahá nejvyšší bod? čtyřpatrového domu?.... nešla by pro případnou spodní stanici využít jinou  z přírodních terénních vln -  jako je již zmiňovaný spodní konec Kvádrberku? 

To vše (mj.) by bylo dobré prověřit.... a to jsme ještě podrobněji nemluvili o smysluplnosti pozice této stanice ve struktuře města..... aby se pro město nestala "špuntem" ale generovala jeho přirozený a smysluplný rozvoj....
.... najít takové místo na pravém břehu, které by nebylo lanovkou vysáto, ale generovalo jeho další smysluplný rozvoj je něco, co by si  zasloužilo prověřit soutěží. Tedy celou akci "Lanovka" by bylo dobré případně prověřit soutěží. Pokud by byly dány limity technologií lanovky, soutěžící by v rámci svého řešení byli nuceni generovat takové návrhy a takový přístup, který by řešil problémy tohoto předkládaného návrhu (pokud je to ale vůbec  možné).


A abychom měli alespoň trochu nadhled - několik nadhledových pohledů:
A dovětek o "všemocnosti" médií. Toto (viz. obrázky níže) mi někdy v půli června poslal překvapený kolega Tomáš Veselý - cože to tam v tom Děčíně děláme. Článek totiž vyznívá, že je vše už na spadnutí. 

Ano, pro laika kvalita vizuální stránky prezentace jednoduše dokáže překrýt nekvalitu koncepční, práce s veřejným prostorem, souvislostmi. 1 komentář:

 1. A ještě můj komentář k úvahám o využití nábřežní stěny k velkorysé keramické mozaice od Tyršova mostu po restauraci U přístavu:

  Prostor mezi zámkem a Pastýřskou stěnou už dlouhodobě vyzývá k dalším doplněním, úpravám. Vzpomeňme na výtah procházející Pastýřskou stěnou, neustálé aktivity mající za cíl realizaci lanovky mezi Mariánskou loukou a Nebíčkem, (obsáhlé vyjádření k tomuto je na mých webových stránkách). I v současnosti velmi intenzivně využívaná Via ferrata provozovaná bez adekvátního zázemí.

  Jak na to? V prvním kroku by bylo dobré hledat řešení už existujících problémů - využití prostor pod parkovištěm nahoře u Nebíčka, hledat využití náročného důlního díla - výtahu procházejícím pastýřkou stěnou - včetně rozlehlého zázemí dole při nástupu z nábřeží (preferoval bych doplnění šachty o schodiště), vybudování zázemí Via ferraty dole u silnice (minimálně zpevnit plochy, doplnit wc(?) - vše s ohledem k možnosti pádu kamení a předmětů ze stěny).

  V dalším kroku - v souladu s uvažovanými úpravami nábřeží v rámci "jezu" - je možno si klást předloženou otázku, zda by stěna, která je předmětem této žádosti mohla a měla být výtvarně a graficky pojednaná např. mozaikou.

  V každém případě - kvalitní výtvarná díla do veřejného prostoru patří a z této strany je mi iniciativa velmi sympatická. Jedná se však o extrémně exponované místo, které bude vnímáno v kontextu s nejhodnotnější částí města. Velký důraz bych tak kladl na samotnou přípravu návrhu. Dokonce bych se přikláněl k tomu uspořádat zde architektonicko - výtvarnou soutěž o návrh.

  Architektonickou z toho důvodu, že bude nezbytné vymezit rozsah a zapojení do dalších souvislostí- např. nábřeží. A výtvarnou z toho důvodu, aby bylo možno návrhy mezi sebou porovnávat, debatovat jejich podobu, kvalitou nejen v laické ale i odborné veřejnosti a vygenerovat takto co nejlepší návrh.

  Mohla by proběhnout i debata, zda návrh realizovat najednou, nebo ho rozdělit na jednotlivé části a definovat pak jakým způsobem vše - tematicky, barevně, materiálově spojit....

  Z mého pohledu by veřejnost měla svůj pohled na věc uplatnit v rámci přípravy realizace, je totiž otázkou, zda realizaci - a na místě by měla vydržet desítky let - nebude nezbytné svěřit odborné firmě.

  OdpovědětVymazat