Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

neděle 15. července 2018

Mariánská louka


Vstup do problematiky Mariánské louky? Zatím jsem tu ukazoval pouze vazbu na nábřeží, zde je ale její daleko důležitější strana směrem k městu, kde je současné řešení nedostatečné.

vysvětlující legenda:

- žlutá široká - chápu ji jako hlavní osu a zázemí louky, končí u zámku červenou - hledám propojení do zahrad. Bude to ale včetně můstku přes vodu samostatný velmi náročný úkol - jak to celé bude široké, jestli schody, rampu, atd...

- celé to končí napravo světle zelenou - v ideálním případě propojením pod železnicí a lávkou přes Ploučnici směrem k Labi. Tedy poté, co louka byla železnicí od Labe oddělena, bychom vztah takto doplnili. Na kose mezi Ploučnicí a Labem jsem nedokresloval úvahy o propojeních z prezentací okolo nábřeží. Zde v zákresu je to celé pouze naznačeno. Pokud někam na louku dávat sofistikovaně vodu, vodní prvek, kašnu, tak možná právě zde - vedle valu železnice, na konec hlavní komunikační osy Mariánské louky.

- světle modře jedno místo mimořádně důležité místo k prověření - do budoucna by tu mohly být jak byty, nebo kulturní, či sportovní zázemí louky.

- tmavě modrá - jedinečné místo, otevírající se do louky. Mimořádně důležitý komunikační uzel. Může tu být jak restaurace, kavárna... společenský sál... cokoli...

- fialově je naznačeno parkování. Důležité tu je napojení na promenádu podél Zámeckého rybníka.

- a oranžová jsou kytky na kraji louky - po náspem železnice - jako připomínka Labe za jejím valem. Pokud na Mariánské louce vnímám nějaké místo, které mi příliš "nehraje", je to právě zde pod náspem.... (tedy kromě vstupu od centra přes rozsáhlé asfaltové plochy).


Podmokly 02

Jak vlastně probíhá revitalizace Podmokel? Její první fáze?Nejsem u toho od začátku, přišel jsem do DC, kdy už byla hotová tendrová dokumentace a hledal se dodavatel stavby. Mezitím re:architekti vyhráli několik dalších soutěží na veřejná prostranství (Plzeň, Liberec  - podívejte se na jejich web). Začali také řešit územní studii Bynova - to na základě vyhraného výběrového řízení, kde hlavním parametrem výběru byla kvalita portfolia. úterý 3. července 2018

Den architektury 2018

Cože chystáme? zde pracovní verze:

DEN ARCHITEKTURY DĚČÍN


PÁTEK 28.9.

001)
RUDOLF PERTHEN - DOKONALÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOM
Prohlídka křídla městské knihovny (šest let opuštěné) a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.

Dokonalá veřejná správa, spořivost a vzdělání v jednom - velkorysý projekt areálu městských budov od vídeňského architekta a rodáka z Podmokel Rudolfa Perthena–spořitelna, radnice, hasičská zbrojnice, knihovna (1930-1932). Prohlídka křídla městské knihovny a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.
Sraz: pá 28.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš, Otto Chmelík, Alena Sellnerová, Tomáš Efler

002)
DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA
Několik prací a témat, kterým se architekt města věnoval v prvním roce svého působení v Děčíně.

Prezentace několika prací a témat městského architekta. Ukážeme si koncepty nábřeží ze soutěžních podkladů na lávku podél železničního mostu, korekci zeleně u Vilsnické spojky, nebo třeba úpravy barevnosti v loňském roce zateplované nemocnice.
Sraz: pá 28.9., 18.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

SOBOTA 29.9.

003)
PLAVBA NEJEN ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Děčín je i dnes synonymem říční dopravy. Její bohatá tradice je přístupná v místním muzeu.

Oblastní muzeum v Děčíně nabízí tematickou prohlídku 100.let československých plavidel a plavby, která oddkazuje na dovednosti českých architektů a techniků při stavbě lodí. Výstavu u příležitosti Dne architektury doprovodí dvě přednášky.
Sraz přednášky:  29.9., 10.00, 12,30 Oblastní muzeum v Děčíně
Sraz prohlídka:  29.9., 10.00 až 18,00 Oblastní muzeum v Děčíně
50.7752008N, 14.2011444E
Vlastimil Pažourek

004)
LÁVKA POD ZÁMKEM – CO DOKÁŽE ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Seznámení s výsledkem soutěže na lávku pro pěší a cyklisty podél Mostu České severní dráhy.

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního mostu. Součástí řešení jsou také širší předpolí na obou březích.
Sraz: so 29.9., 11.30, Pod železničním mostem na levém břehu
50.7764781N, 14.2046367E
Ondřej Beneš

005)
TYRŠŮV MOST – REPUBLIKÁNSKÝ MOST NA CÍSAŘSKÝCH PILÍŘÍCH
Historie a současnost nejstaršího propojení obou břehů Labe v Děčíně mostní konstrukcí.

Historie a současnost prvního děčínského mostu přes Labe. Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853-1855 nahradila v roce 1933 moderní konstrukce Škodových závodů. Nové státní poměry si vyžádaly také odpovídající pojmenování - Most Dr. Miroslava Tyrše
Sraz: so 29.9., 13.00, Pod Tyršovým mostem na levé břehu
50.7812744N, 14.2066858E
Otto Chmelík

006)
REMORKÉR BESKYDY
Prohlídka plně funkčního zadokolesového remorkéru Beskydy postaveného v roce 1956.

Zadokolesový remorkér Beskydy je plavidlo typicky české konstrukce. Jeho technické řešené pochází z doby ještě před druhou světovou válkou. Máte možnost prohlédnout si unikátní technickou památku, kterou používá Ředitelství vodních cest k vleku v okolí Děčína při nízkých vodních stavech.
Sraz: so 29.9., 14.00 až 18:00, Lodní můstek pod zámkem
50.7794003N, 14.2076033E
Vlastimil Pažourek

007)
RADIKÁLNÍ INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET DO HISTORICKÉHO  CENTRA
Podíváme se na vztah tzv.rostlé zástavby kontrastující s intervencí šedesátých let – v Tyršově ulici a na Masarykově náměstí

Šedesátá léta máme spojeny s velkým vzepjetím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny. Architektonické hodnotové systémy šedesátých let při výstavbě města jsou ale v ostrém protikladu k předchozím hodnotám nejlépe vyjádřeným blokem, ulicí, jasně vymezeným náměstím. Jak je možno tyto dva přístupy sesadit ostře vedle sebe?
Sraz: so 29.9., 15.00, Tyršova ulice u autobusové zastávky
50.7805789N, 14.2108756E
Ondřej Beneš

008)
MARIÁNSKÁ LOUKA–NOBLESNÍ KLID V CENTRU MĚSTA
Mariánská louka a oprava zámeckého areálu jako buditelský počin nového milénia.

Dnes klidné místo pod zámkem má za sebou bouřlivou historii – tu dávnou i nedávnou. Dnes je to ale místo, kde se nejlépe vše pochopí v leže na dece. Svačiny s sebou – půjde o piknik.
Sraz: so 29.9., 16.00, Mariánská louka u borovice
50.7768394N, 14.2094164E
Otto Chmelík,  Tomáš Efler

NEDĚLE 30.9.

009)
ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO
Aspirace konce normalizace – otevření zchátralé spodní nástupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu.

Opětovně hledáme nejen využití výtahu procházející Pastýřskou stěnou, jeho horního i spodního zázemí, ale i zázemí stále atraktivnější via ferraty. Hledáme celkový smysluplný pohled na celé toto místo.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00, u dolní stanice výtahu.
50.7793614N, 14.2051625E
Studenti SPŠ Děčín

010)
LETNÍ KINO BAŽANTNÍCE DNES
Aspirace šedesátých až osmdesátých let – otevřeme areál zchátralého kina Bažatnice, kde  probíhala Děčínská Kotva.

Ve své době bylo toto místo jedo z největších děčínských atrakcí. Podíváme se jak vypadá areál nyní, můžeme se zamyslet, jak je ho možné využít.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16:00 u vstupu do areálu
50.7628064N, 14.1885247E
Podmokelská vlastivědná společnost

011)
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ
Otevřeme jedinečnou meziválečnou střední školu na Letné. Dozvíte se něco o její minulosti, současnosti i budoucnosti.

Budete mít možnost prohlédnout si unikátní architekturu z třicátých let dvacátého století, dozvědět se něco o její historii, prohlédněte si modelovou železnici, plány na rekonstrukci celého areálu.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00 Slovanská 1000/55
50.7724328N, 14.1869825E
Studenti SPŠ Děčín

012)
ZDENĚK SÝKORA – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří , jehož tvorbase podstatným způsobem týká i práce ve veřejném prostoru.

Od šedesátých let Zdeněk Sýkora rozvíjí své práce strukturální, od sedmdesátých liniové. Jeho dílo známe také z veřejného prostoru. Podíváme se na větrací komíny v Praze na Letné, chodník v Litvínově, pasáž na Václavském náměstí. V dohledné době se bude v Lounech realizovat před místním divadlem Piazetta s jeho původním návrhem opony, která byla při poslední rekonstrukci divadla ztracena. 
Sraz: ne 30.9., 15.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Pavel Kappel

013
PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU
Prezentace studentských prací FA ČVUT ukáží, jak je dnes možné pracovat s rostlou městskou strukturou..

V rámci studentských zadání jsme řešili doplňování města v území mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou. Přes značné demolice šedesátých let je historické jádro pravého břehu stále něčím, co má dál smysl kultivovat, na co lze navazovat.
Sraz: ne 30.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Lab
50.7741103N, 14.1955922E
Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

014)
BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE – CO JE SPOJUJE?
Prezentace studentských projektů – okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu.

Hledání propojení Šibeničního vrchu s nástupem do městského parku pod Kvýdrberkem  i se vztahem ke Střelnici si zaslouží velkou pozornost. Pozoruhodné místo, které je od 19. století důležitým rekreačním zázemích Děčína. Sraz: ne 30.9., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Cyril Malchenko

015)
MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB
Proměny děčínské infrastruktury v průběhu historie a její srovnání s příklady ze zahraničí.

Jaký je význam pohybu pro město a jaké jsou projevy jeho charakteru, rychlosti a intenzity? Mosty, silnice, železnice, pěší spojení, řeka. Na tyto součásti městské tkáně budeme nahlížet v kontextu jejich minulosti a porovnávat je s obdobnými příklady odjinud.
Sraz: ne 30.9., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
 Lenka Watersová, Matěj Čunát

PONDĚLÍ 1.10.

016)
VLÁMSKO 1918-2018
Architektura, urbanismus a veřejný prostor vlámských měst. Pohled na mimořádně rozvinutou oblast severu Belgie, která prošla v minulých  desetiletích významnou proměnou.

Vlámská města, jsou povětšinou na velkých řekách a ovlivněny říční dopravou. Jak se tu řeší sociálně vyloučené lokality pomocí kvalitní architektury, revitalizují brownfieldy, využívají kostely na různé funkce (restaurace, skateparky, dílny), jak je využíván potenciál nádraží, jak se inovuje v dopravě? Příklady z Antverp, Kortijku, Gentu, Brugg. 
Sraz: po 1.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Matěj Čunát

017)
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
Prezentace jednoho ze světlých okamžiků české architektury druhé poloviny 20. století.

Svobodu je možné využít, nebo tzv. spotřebovat. Šedesátá léta v české architektuře jsou ukázkovým příkladem té první možnosti. Doložíme si to na mnoha typech staveb – výstavními pavilony a objekty ambasád počínaje, obchodními domy a hotely konče.
Sraz: po 1.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

018)
CZECH HOUSES
Ukážeme si to nejlepší z české rezidentní architektury posledního čtvrtstoletí.

Prezentace, vycházející ze stejnojmenné publikace byla představená na mnoha místech Evropy. Dvacáté století v této oblasti už u nás dávno není pouze brněnská vila Tugendhat nebo Loosova slavná pražská realizace.
Sraz: p0 1.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Jan Jakub Tesař

ÚTERÝ 2.10.

019)
IKONA SEVERU – MOSTECKÉ  REPRE
Prezentace analýz i současného stavu projektové přípravy objektu, který ve své době představoval to nejlepší ze severu Čech.

Přestože má tento objekt kořeny v šedesátých letech, byla tato monumentální ikonická stavba realizována až roku 1984. Dnes ji čeká náročná, kompletní rekonstrukce. Pozadu by neměly zůstat ani úpravy veřejných prostor.
Sraz: út 2.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

020)
KRAJINA SEVERNÍCH ČECH - MOŘE KLIDU
Velkolepý koncept, pokus jak uchopit problematiku severu Čech prostřednictvím uměleckého díla, objektu, nadsázky, instalace.

Umění nám dnes více, než kdy jindy umožňuje smiřovat se s překotným technologickým rozvojem, kterému je už dávno více než obtížné zcela porozumět. Hledá vždy komplexní pohled na život, na svět. Dnes je to především technika – s  příponami – nano, piko, soft, která sice otevírá stále nové horizonty, ale kde až kultura vytváří prostředí, kde se dá žít, které dokážeme mít rádi.
Sraz: út 2.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Kloda

021)
 DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA
Je vůbec dnes možné jednoduchým způsobem představit kompletní vizi – v tomto případě dopravní? Ale hlavně - je zlepšování dopravy ten způsob, od kterého je možno očekávat pro rozvoj podstatné výsledky?

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to ale vždy pouze pomocný nástroj pro kompletní a komplexní rozvoj. Daleko důležitější otázky po kvalitě bydlení a života jsou pak spíše výsledkem velmi pomalého, postupného společenského pokroku.
Sraz: út 2.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Hausenblas

čtvrtek 31. května 2018

Vztah - Děčín - Ústí - 05, 06, 07


Vztah - Děčín – Ústí - 05, 06, 07Posledních několik schůzek v paláci Zdar (6.2.2018, 13.3.2018, 24.4.2018) se týkaly především Děčína.  Je totiž občas dobré mít trochu nadhled. 

K debatě je toho vždy spousta – od řešení dopravního propojení z Děčína – zde se podařilo po asi třech letech zorganizovat schůzku politické reprezentace ústecké (M.Hausenblas) u paní primátorky v Děčíně. Zorganizovali jsme to jako styční důstojníci městští architekti Děčína a Ústí.

Na základě těchto setkání se celkem dobře rozvinula spolupráce s přípravou rekonstrukce ikonického mosteckého kulturního domu Repre. Tam jsem se postupně z pozice externího experta dostal do polohy, kdy vlastně určuji koncept práce s interiérem i exteriérem a to tak, aby kvalita objektu a místa byla nejen zachována, ale i maximálním způsobem rozvinuta.

Z větší dálky se také daleko lépe komentuje i opětovná snaha o určitá jednorázová  „spásná“ řešení problematiky severu. Na různých příkladech si v tomto ohledu můžeme ukazovat jak kvalitních výsledků bez dlouhodobé, systematické práce v co nejširších souvislostech se prostě dobrých výsledků dosáhnout nedá, ale chápeme, že sociální situace a problematika je tu občas tak třaskavá, že k obdobným zkratkovitým řešením svádí.

Jeden z opěrných bodů,  kde vzniká jedno z center pozitivní deviace lokality je Skrytín. Poslední mimořádně inspirativní schůzka tam proběhla i s europoslancem Tomášem Zdechovským.
Snad příští setkání stihneme ještě než se všichni rozutečou na dovolené.

sobota 21. dubna 2018

Soukromí investoři 02

Pokud mluvíme o tom, že v případě důležitých staveb, urbanistických počinů, nebo práce s veřejným prostorem - z komunálních, nebo státních peněz -  je vždy nejlepší soutěž, nebo i tzv. standardní výběrové řízením - pokud jediným kritériem není pouze cena, ale portfolio s požadavkem na prezentování srovnatelných zakázek - nemusí být vždy realizované, dále složení teamu, zkušeností, jak je pak nejlepší postupovat v případě soukromých subjektů?

I tam je vždy požadavek na vygenerování co nejlepšího řešení - po všech stránkách. většinou jde zejména o požadavky týkající se pořizovacích a pak i provozních nákladů. I toto je jedním z hlavních kritérií mimořádně kvalitní architektury. 


Soukromým investorům v Děčíně, v případě náročnějších akcí, doporučuji uspořádat užší vyzvanou soutěž. Vyzvat minimálně tak tři až čtyři velmi pečlivě vybrané teamy, které s předmětem, který je k řešení mají již zkušenosti praktické - již něco zrealizovali - nebo klidně i jen provedli sadu pozoruhodných studií k tématu se vztahující. Skicovné pak může být v řádu desítek, ale klidně dle zadání, i stovek tisíc korun.


Když jsem tento přístup objasňoval na Armexu - jeden z majitelů - pan Hlavsa si jen povzdechl, že kdybych za ním s tímto přístupem  přišel před rokem a půl - projektová příprava Maxiček a hlavně to jak budou vypadat se mohlo ubírat jinudy...  velmi dobře si uvědomuje, že cílem je vždy vygenerování co nejlepšího návrhu - po všech stránkách.


Obdobný přístup dlouhodobě doporučuji i v případě skupiny, která dlouhodobě prosazuje tzv. lanovku z Mariánské louky na Pastýřák. Muselo by se jednat o akci města (investice cca do 100 mil.Kč) . V prvním kroku by určitě bylo nezbytné vše prověřit ideovou architektonickou soutěží - která by vygenerovala přehledným způsobem kde by to vůbec přicházelo k úvaze - v které konkrétní části města - co a je vlastně ve hře, jaké hodnoty a souvislosti je třeba dál systematicky rozvíjet. A skoro by stálo za to i vše otevřít tak, že se nemusí jednat konkrétně o lanovku - ale otázka je, jaký počin v horizontu 100 mil. by městu doporučovali, pokud by nebyli ničím vázáni. Pak až v druhém kole by bylo možno - po obsáhlé společenské diskusi - přistoupit již ke konkrétní soutěži architektonické. 


Jak ale toto vše začít, jak téma otevřít? Pokud o otevření tématu usiluje soukromý subjekt - použil bych opět metodu, kterou doporučuji soukromým subjektům. Tedy vyzvat několik - opět tři až čtyři velmi kvalitní projekční teamy, které mají s náročnou prací s veřejným prostorem, se složitými souvislostmi historických jader měst i s inovativními přístupy, moderními technologiemi a světovými trendy bohaté zkušenosti.  I u nás je takových kanceláří mnoho - namátkou:  pražský Projektil, nebo A69, liberečtí Mjolk, nebo SIAL, mimořádní jsou slovenšní gut gut. Určitě se najde i mnoho malých kvalitních kanceláří - minimálně patrně nejlepší v  ústeckém kraji jsou ústeční 3+1 s Pavlem Pláničkou v čele.


Co by však nejhoršího mohlo potkat případného zájemce o prosazení svého snu ? - jednoduše řečeno nehledání kvalitního řešení. 


Korektní v tom případě musí být nejen velmi kvalitní a pravdivé průběžné informování veřejnosti (není asi nic horšího, než lživé informace o tom kdo všechno nějakou akci podporuje - v době, kdy je doopravdy vše velmi jednoduše dohledatelné - je to pak doslova trapné...).


Dále - není možné zadání přípravných ověřovacích projekčních prací svěřit někomu, kdo s obdobnou činností nemá ale naprosto žádné zkušenosti . Není možno pracovat s konkrétními lokalitami v naprostém rozporu s jejich kvalitou a potenciály. není možné vytvářet takový team který ani zdaleka není schopen veřejně a otevřeně vše doplňovat  a objasňovat-  klamat veřejnost - jedná se přece o práci s veřejným prostorem,- tedy ne s ledajakým prostorem - ale o společný veřejný prostor. Nejde o soukromý interiér nebo soukromý stavební pozemek určený k výstavbě katalogového rodinného domu......


Bývá to pak o to smutnější, pokud je do všeho vkládána dlouhodobě obrovská energie, neúspěch pak bývá přikládán jejímu nedostatečnému množství, ne - jak je doporučováno výše -  přípravě, rozvaze, postupu, výběru spolupracovníků .....

pátek 16. března 2018

Komenského náměstí

Jak se dívají studenti na možnosti Komenského náměstí?

Zde dva koncepty z podzimního víkendového workshopu:


A druhý příklad:


pondělí 19. února 2018

Vztah - Děčín - RepublikaNěkteré problémy Děčína jsou řešitelné pouze na úrovni Kraje a jsou i problémy, které jsou k řešení ještě dál, na republikové úrovni. Vztah vedení tzv. moderního demokratického státu se k problematice urbanismu, architektury a územního plánování už od počátku devadesátých let staví - diplomaticky řečeno - zdrženlivě. 

Většinová zkušenost s centrálním plánováním dala do jednoho koše i organizaci a plánování prostorů a míst ve kterých žijeme. Už na počátku devadesátých let bylo mnohým jasné, kam bezbřehé otevření trhu v tomto směru může vést. Tyto obavy ale v devadesátých let nebyly "na pořadu dne". Máme nyní satelity, logistická centra, nákupní zóny.... Určitě - nejprve bylo nezbytné saturovat základní osobní požadavky ( i dnes je pro mnohé nejvyšší životní metou domek v satelitu). 

Požadavky se ale rozšiřují, dochází až k profanizaci pojmu "veřejný prostor". V každém případě ale už kolem sebe vidíme, kam bezbřehá exploatace vede - obzvlášť, když většina kvalitních řešení souvisí zejména s lepší komunikací.

Komunikací a koordinací v tom nejširším slova smyslu. V Děčíně se jedná už jen o komunikaci mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí ve vazbě k uvažované výstavbě "jezu". Komunikaci jednotlivých subjektů při vstupu do konkrétních území, lokalit průmyslových zón - a tak vytváření lepších řešení, ekonomičtějších řešení, nadčasovějších řešení. 

Že máme Územní plány, různé Strategie a ZURky? Určitě, ale většina z nich bývá "uměním možného", kdy se nejedná o nejlepší řešení ze všech možných - tzv. konsenzuální, synergické - ale kompromisní - kdy se hledá nejmenší společný jmenovatel toho co "ještě nevadí"....

To je ale pro kvalitní život, pro kvalitní péči o krajinu, kvalitní rozvoj a smysluplnné vize hledající řešení výzev na otázky přicházející teprve na horizont našeho každodenního života  - zoufale málo....

Mluvíme o požadavku na zřízení pozice Krajského architekta - a důvody jsem tu už uváděl. Při pravidelných schůzkách s městskými architekty, aktivisty, žurnalisty, podnikateli nebo politiky ústeckého kraje jsem v názoru na aktivitu vedoucí ke zřízení Krajského architekta  jen a jen utvrzován. http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/10/tema-vztah-usti-decin.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-02.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-03.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2018/02/tema-vztah-decin-usti-kraj-04.html

Zároveň by ale bylo dobré postupně začít mluvit i o důvodech jaký smysl by mělo zřízení agendy 
tzv. Státního (republikového) architekta.
Zde je jedna z úvodních úvah na toto téma:Program Architektura (kulturní prostředí) pro celostátní volby – státní architekt                                             12.4.2017

Zpracoval:           Ing. arch. Petr Lešek; petr.lesek@projektil.cz

Náš svět se skládá ze vztahů (sociální, ekonomické,…) a prostředí, ve kterém se vztahy odehrávají a které pro ně tvoří podmínky. Bohužel se většina politiků soustředí na vztahy a prostředí buď nevnímá, nebo řeší pouze nutnou údržbu. Neuvědomují si, že kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“.

Vláda ČR přijala v roce 2015 dokument Politika architektury a stavební kultury, čímž se zařadila po bok většiny evropských zemí, které tento dokument dlouhodobě mají a užívají. Mrzuté je, že se o tomto dokumentu ví velmi málo a jeho dopad je tak omezený. Tím spíše je potřeba zahrnout téma péče o kulturní prostředí (architekturu) do programu budoucí vlády a tedy i do volebních programů. Vždyť o tom, že chceme žít v kvalitním prostředí, nikdo nepochybuje.

                Od uplynulých komunálních voleb se jako klíčové osoby v tématu péče o kulturní prostředí ukázali měsští a obecní architekti. Po uplynulých krajských volbách by bylo dobré, kdyby získali odbornou pomoc a koordinaci i na úrovni krajů. Pro celostátní koordinaci a péči o téma proto považuji za vhodné ustavit státního architekta po vzoru států Beneluxu. S jasnou personifikací by stoupla i zodpovědnost dané osoby a témata Politiky architektury by se prosazovaly snadněji.

                V rámci MMR existuje odborné oddělení, které Politiku architektury, společně s externisty, připravovalo. Nicméně povědomost o něm je mimo odbornou veřejnost minimální a nemá vliv na ostatní ministerstva a státní organizace.  V poradním týmu premiéra dlouhodobě chybí architekt tak jako je městský architekt po boku starosty ve všech kvalitních městech ČR.

Tento text je podkladem pro zahrnutí pozice státního architekta (a s ním i tématu péče o kulturní prostředí) do programů kandidátů v celostátních volbách. Text navazuje na texty ke komunálním volbám, následně doplněným k zobecnění pro průběžné použití ve městech i obcích a pro krajské volby.


Státní architekt

             Bude zřízena pozice státního architekta jako poradce premiéra s vlastním týmem po vzoru států Beneluxu. Bude se jednat o konkrétní osobu na konkrétní dobu (například 5+5 let). Bude koordinovat práci krajských a městských architektů.

             Bude koordinovat práci ministerstev a státních organizací v tématu péče o kulturní prostředí.

Bude připomínkovat, koordinovat a zpětně vyhodnocovat granty, které se týkají kulturního prostředí, včetně krajiny. Bude požadovat od dotačních titulů, které se týkají prostředí dostatečný čas na zpracování a kvalitativní rozhodování o jejich podpoře. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participačního procesu a kvalitativního výběru zpracovatelů například formu architektonické soutěže.


Bude sledovat a hodnotit plnění strategických dokumentů ČR souvisejících s kulturním prostředí (Politika architektury, Bytová politika,…). Bude sledovat a hodnotit plnění Politiky územního rozvoje a koordinovat krajské Zásady územního rozvoje. Bude dbát na srozumitelnost strategických dokumentů a jejich prezentaci veřejnosti včetně jejího zapojení. Připraví systém prezentování dobré praxe a sdílení zkušeností v rámci ČR.

Bude v tématu zastupovat ČR směrem do zahraničí a pomáhat jak při získávání kvalitních příkladů ze zahraničí tak při prezentaci kvalitních příkladů z ČR v rámci posílení image ČR jako experta v daném oboru.

                Zpracuje a bude aktualizovat mapu státního majetku jako součásti strategických dokumentů. Bude zpracována též mapa nevyužívaných státních pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu ploch a objektů pro možnost srovnání a optimalizace při nové výstavbě či přestavbách. Bude dohlížet na kvalitu státních investic do výstavby a bude je konzultovat a koordinovat. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu.

                Bude vyvíjet a koordinovat osvětovou a výchovnou činnost k většímu zájmu veřejnosti a zejména dětí a mládeže o prostředí. Připraví zřízení Národního centra architektury.


Bude spolupracovat s Českou komorou architektů.

Bude podporovat, aby zlomek z veřejné investice (například 1%) byl investován do kvalitní výtvarné intervence jako součásti této investice.

Zpracuje a bude kontrolovat regulaci reklamy na státních pozemcích a dá doporučení pro celostátní pravidla.

Bude iniciovat a administrovat architektonické soutěže pro investice státních organizací, nejlépe s předchozí participací obyvatel.


ps. 
foto: Wag the Dog 1997 zdroj: CSFD.cz
skici: archiv OB.