Stránky architekta města Děčín

Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

středa 27. července 2022

Soupis prací k předání

 

Činnosti městského architekta k 31.7.2022

Rozpracované a probíhající akce v Děčíně k předání v okamžiku ukončení činnosti:

Seznam:

a) Mariánská louka

b) Sportoviště

c) Popelnice

d) Podmokelské muzeum

e) Jabloňová ulice –Boletice

f) centrum Želenic

g) Střelnice

h) Křížovka

i) Pastýřák

j) Bělá

k) Lávka přes Labe

l) Soutěž na Labské nábřeží

m) Soutěž na kašnu na Masarykově náměstí

n) Jez po Děčínem

o) Loděnice

p) Doprava v Děčíně

q) Manuály veřejného prostoru

r) Spolupráce s komisí urbanismu a architektury

s) Náhradní výsadba

t) Východní nádraží

u) Spolupráce se soukromými subjekty

v) Prezentační centrum

w) Území plán

y) Bažantnice

z) Okolí ČVUT

aa) Přivaděč

bb) Nábřeží knihovny a okolí Tyrše

cc) Divadlo Teplická ulice

dd) Kvádrberk

ee) Vnitroblok Zámecká ulice

ff) Výtvarná díla ve veřejném prostoru

gg) Komenského náměstí

hh) Masarykovo náměstí 

ii) Komunikace s veřejností

jj) Zelená ulice

kk) Kruhový objezd u Benziny

ll) Kruhový objezd u Mototechny

mm) Restaurace na zámku

nn) Myci boxy v ulici 5.května

oo) Pomnik J.Palacha

pp) Prostor podmokelského přednádraží

qq) Tvoříme Děčín

rr) Urbánně ekonomické studie pro Děčín

ss) Problematika autorských práv

tt) Vilsnická spojka – zeleň

uu) Okolí Zámeckého rybníka

vv) Kdo to vlastně řídí

ww) Kino Sněžník

xx) Dům po KSČM na nábřežía) Mariánská louka

SOUČASNÝ STAV: údržba a doplňování zeleně bez celkového konceptu rozvoje. Částečně převládá iluzorní pocit, že můj koncept uchopení problematiky – viz.odkazy dále - je realizační dokumentací, kterou stačí „pouze provést“.

REALIZOVANÉ KROKY: průzkumy dendrologie zatím pouze okolo náhonu, zaměření jen co je jako podklad k projektové přípravě lávky přes Labe. Zlepšila se údržba, dochází k odbornému ošetření stromů (paní ředitelka zámku)

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: (podrobně popsán viz.mariánská-louka-02.html). Je třeba dokončit zpracování podkladů – zaměření, dendrologických průzkumů, pak i dopravní studii propojení ML směrem na Zámecké náměstí, tedy jak propojit ML s městem. Dopravní studie by řešila mj. navazující dopravu v klidu, cyklodopravu. Z těchto všech podkladů a po otevření tématu směrem k veřejnosti bude až dopracováno zadání. Až po dopracování zadání, ve smyslu že město úpravy ML chce, je třeba oslovit majitele Lázní a začít s ním jednat o poloze a podobě lávky přes potok ze Zámeckého rybníka, o možnostech které se areálu Lázní mohou otevřít. Je třeba znovu jednat i s Úřadem práce – o chodníku podél ulice U Plovárny, dopravě v klidu. Pak až buď vypsat soutěž, nebo alespoň tzv. souběžnou zakázku několika kvalitním týmům. Následovat by mělo rozvržení na části a etapy, zpracování realizační dokumentace a postupná realizace. Co je možné provádět okamžitě a průběžně je v podkladech také podrobně popsáno.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/07/vstup-do-problematiky-marianske-louky.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/05/marianska-louka-02.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/10/marianska-louka-03-lavka.html

KONTAKTY: na starost má paní Švirlochová, přes památkáře projednávám zejména s paní Klepalovou ireklep@mmdecin.cz , paní Sellnerovou sellnerova@npu.cz a pak i s odborným pracovníkem přes historickou zeleň paní Šestákovou Hladíkovou sestakova.dana@npu.cz, vše jsem průběžně řešil se spoustou dalších – krajinářskou architektkou paní Hořákovou, Otto Chmelíkem, Vlastou Pažourkem a dalšími, kontakt pan Moravec (majitel Lázní) 725223280

b) Sportoviště – příprava výstavby haly

SOUČASNÝ STAV: nákup pozemku na přípravu výstavby haly na Starém městě. Předběžné rozvržení - centrální část v pokračování ulice by byla hlavní komunikační páteří sportovišť, za uvažovaným bowlingem původního majitele hala, za ní směrem k Ploučnici je možno už dnes budovat hřiště na volejbal.

SPORTOVIŠTĚ V DĚČÍNĚ: s předchozím vedením města jsme řešili rozvoj sportovišť na levém břehu mezi nádražím a řekou (viz.odkaz níže). S panem náměstkem Poštou jsme pak řešili možnosti rozvoje snad všech sportovišť v Děčíně.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: zpracování studie. Pokud by to šlo, doporučoval bych aby se prověřilo posunutí celého fotbalového hřiště dál od vstupu – pro zvětšení průchodu u vstupní části.

ODKAZY: starý koncept sportovišť u podmokelského nádraží, to sem dávám z toho důvodu že s touto celou oblastí se do budoucna také musí něco udělat: https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/koncept-sportovist-mezi-telesem.html

KONTAKTY: na starost má pan náměstek Pošta

c) Popelnice – stanoviště separovaného odpadu

SOUČASNÝ STAV: zatím bylo realizováno stanoviště na křížení ulic Ruská x Teplická

REALIZOVANÉ KROKY: dokončili jsme koncept uspořádání asi dvaceti míst separovaného odpadu.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: prověření konceptu s firmami realizujícími svoz, realizační dokumentace, postupná realizace.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/stanoviste-separovaneho-odpadu.html

KONTAKTY: na starost má paní Lažanská

d) Podmokelské muzeum

SOUČASNÝ STAV: muzeum má nevyhovující vstup, šatnu i propojení s městem

REALIZOVANÉ KROKY: pro lepší propojení muzea s městem jsme radikálně probrali keře ze směru podmokelského nádraží. Zpracovali koncept nového vstupu do muzea právě od nádraží – vedle prodejny pana Grešíka.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: muzeum na tyto úpravy nemá peníze, ale přínos z lepšího propojení směrem k nádraží ve vazbě na turistický ruch by mělo i město

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/podmokelske-muzeum-novy-vstup.html

KONTAKTY: řešeno s panem ředitelem muzea

e) Jabloňová ulice –Boletice

SOUČASNÝ STAV: zanedbané místo, kde byl pomník, by se v rámci Tvoříme Děčín mělo zlepšit.

REALIZOVANÉ KROKY: společně s paní Švirlochovou a Hořákovou jsme zpracovali studii. Součástí návrhu jsou i místa pro popelnice. V současnosti již byly redukovány habry k potoku, odstraněn obrost akátu, na podzim dojde k sesazení habrů. Na základě úkolu PT221019:RM22104202 – bylo poptáno provedení zarovnání povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičky (vybráno z podkladu OKD).

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: realizace

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/park-jablonova-ulice.html

KONTAKTY: na starost má paní Švirlochová, kontakt paní Hořáková vermat@post.cz, 605007295

f) Centrum Želenic

SOUČASNÝ STAV: zanedbané a zarostlé centrum sídliště

REALIZOVANÉ KROKY: rozvrhli jsme si celkový náhled na oblast okolo zastávky ohraničenou okolními domy – nahoru až k bloku co je pošta. Je tam třeba zpracovat dopravní studii – nevhodně řešené parkování na hlavní ulici, problematické přechody pro chodce, hlavní pěší páteř sídliště končí dole nelogicky zábradlím a silnicí. Zpracovali jsme studie zeleně od hlavní komunikace východně (paní Švirlochová a paní Hořáková). Od 1.11.2022  proběhne kácení a bude provedeno založení travnatých ploch, výsadba části stromů a založení vybraných záhonů (vybráno z podkladu OKD).

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: realizace

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/centrum-zelenic.html

KONTAKTY: na starost má paní Švirlochová, kontakt paní Hořáková vermat@post.cz, 605007295, nabídku na dopravní studii dělal ing.Tesař tesar.projekce@ gmail.com

g) Střelnice

SOUČASNÝ STAV: postupná obnova.

REALIZOVANÉ KROKY: byla realizována barevnost spodní šatny, nabídku na renovaci a přerámování obrazů dal pan Pljonkin – z finančních důvodů nebylo realizováno. Uvažovali jsme o obložení pultu šatny světlou překližkou – nebylo ani vzorkováno ani realizováno. Předal jsem kompletní a podrobné rozvržení barev zbytku domu (restaurace, sál, horní bar, schodiště). Krajinářská architekta paní Hořáková provedla nabídku na studii zeleně v okolí domu až po začátek ulice 28.října. Doporučujeme odstranit jehličnany mezi vstupem a řekou, korigovat zeleň v truhlících podél schodiště. Předběžně jsme řešili i dopravu na křižovatce před Střelnicí, zda by nebylo vhodné křižovatku zvednout do úrovně chodníků a tak Střelnici lépe propojit s městem.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Především zpracování studie zeleně, která by měla řešit jak pracovat s veřejnými prostory. Předtím by mělo být rozhodnuto jak s parkováním podél silnice na Hřensko – s lidmi z ČVUTu jsme se tématu už věnovali.

ODKAZY: zapojení do kontextu viz též: https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/10/strelnice.html

Úvodní koncept parkování u silnice na Hřensko https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/strelnice-parkovani.html

KONTAKTY: na starost má z OMH paní Kolářová a paní Špačková, Pjonkin 774577007

h)Křížovka

SOUČASNÝ STAV: krásné, ale neutěšené místo.

REALIZOVANÉ KROKY: s paní Švirlochovou a paní Hořákovou jsme rozvrhli práci se zelení. Jako minimum – v trojúhelníku zeleně mezi kostelem a bránou Dlouhé jízdy místo náletové zeleně (bříza) doplnit okrasné ovocné stromy. Část před vstupem do kostela potřebuje náročnější přístup – ideálně tzv.souběžnou studii, podle ní vysadit stromy a až se rozrostou tak pak pokácet černé borovice a zlikvidovat květináče. Borovice tam nepatří, ale nyní poskytují příjemný stín. Místo před vstupem do kostela jsem testoval se studenty na novou zástavbu, právě od těchto studentských praví je možno rozvíjet způsoby jak tam pracovat s prostorem a zelení. Před časem jsme mluvili a začali prověřovat  i způsob propojení vnitroblokem na Masarykovo náměstí.

V minulých měsících jsem měl řadu setkání s provozovatelem zahrádky před kostelem. Téma bylo její rozšíření a celoroční provoz. Našli jsme místo dál od vstupu do kostela – mezi borovicemi, kde by stan bylo možné umístit. Zatím se nám nepodařilo najít firmu se kterou by bylo možno vše dotáhnout a realizovat.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Křížovka je jedinečné místo a je mu třeba věnovat pozornost. Jako minimum by byl dobré provést studii části mezi kostelem a Zámeckým náměstím, pak tam vysadit stromy. Rozběhnutí prostoru před kostelem bude náročnější. Je třeba dále udržovat kontakt se soukromým subjektem ve věci doplnění zahrádek – místa je tam dost, jen je třeba dbát na maximální uvolnění předprostoru kostela.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/01/studentske-prace-proluky-praveho-brehu.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/01/tomas-efler.html

KONTAKTY: vše jsem řešil především s paní Švirlochovou a Hořákovou. Uvedený soukromý subjekt jsou manželé Lorenzovi.

i) Pastýřák 

SOUČASNÝ STAV: ZOO návštěvnost 100 000 lidí ročně, vedle stojící restaurace řádově méně.

REALIZOVANÉ KROKY: Zejména s lidmi z OMH jsme rozvrhli přístup k restauraci, vazbám na parkoviště, ferratu i ZOO. V procesu by mělo být na těchto základech definované zadání a zpracovávání dokumentace na základě výběrového řízení, v jaké fázi je to nyní nevím. S paní Hercíkovou, Špačkovou a panem statikem Hrabě by měla být dokončena dokumentace „udržovacích“ stavebních zásahu objektu parkoviště včetně prostor pod ním. Krajinářská architekta paní Hořáková zpracovala nabídku na řešení zeleně – v několika krocích. V soutěži na nábřeží by mělo být alespoň textové posouzení vazby nábřeží dole na restauraci nahoře ve smyslu jak použít bývalý výtah procházející skalním masivem (pro mne je zatím řešením vložení točitého schodiště).

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Korigovat rozjetou projektovou přípravu.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/pastyrska-stena.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/05/nebicko-02.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/01/nebicko.html

KONTAKTY: na starost má paní Hercíková, paní Špačková, statik Hrabě, nabídka na zeleň od paní Hořákové.

j) Bělá  

SOUČASNÝ STAV: realizuje se rekonstrukce většinou zatrubněného potoka. Odtud jsme se postupně dostali k požadavku na zlepšení kvality navazujících veřejných prostor zejména v okolí kostela.

REALIZOVANÉ KROKY: stále je dokončována studie okolí kostela zahrnující úpravu koryta potoka, cesty, zeleň (paní Švirlochová, studii provedla paní Hořáková). Studie byla debatována na posledním setkání Komise urbanismu a architektury a shledána jako velmi kvalitní. Pan ing.Tesař předtím podal nabídku na řešení dopravy až k otočce autobusu.Tato studie nebyla realizována, doprava je ale nyní řešena v rámci celé Bělé – o aktuálním stavu týkající se dopravy má nejvíc informací vedle paní Švirlochové pan Chmelík.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Koordinace návrhu okolí kostela do celkového konceptu dopravy, přesunutí kontejnerů na odpad k otočce autobusu.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/kostel-bela.html

KONTAKTY: na starost má především paní Švirlochová, velmi se zde angažovala paní náměstkyně Lehká, pan Chmelík. Studii okolí kostela realizovala paní Hořáková, úvodní nabídku na dopravní studii zpracoval ing.Tesař tesar.projekce@ gmail.com

k) Lávka přes Labe

SOUČASNÝ STAV: Jak vlastní lávka, tak obě předpolí včetně návazností jsou již po projekční stránce nataveny dobře.

REALIZOVANÉ KROKY: na ČKA byl podán návrh ke smírčímu řízení mezi projektantem a městem. Doufám, že dojde k oboustranně výhodné dohodě.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Lávce jsem se pro její složitost a komplexnost věnoval průběžně, dělal jsem projektantům podporu a hledal řešení tam, kde to už chtěli vzdát. Doporučoval bych aby se jí obdobně věnoval někdo i nadále.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/07/lavka-pres-labe-cerven-2020.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/03/lavka-pres-labe.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/09/vysledky-souteze-na-lavku-pod-zamkem.html

KONTAKTY: na starost z města má nyní především pan Veselý. Kontakt na projektanty -  Kotačka 774608224 alexandr.kotacka@centrum.cz   , Pyková 774568834 eva.pykova@gmail.com

l) Soutěž na Labské nábřeží

SOUČASNÝ STAV: soutěžní zadání by už mělo být s ČKA odsouhlaseno – poslední korekce textů jsem dělal cca před měsícem.

REALIZOVANÉ KROKY: pan Aster počátkem roku nabízel, že s ředitelem Povodí „zařídí“ podrobnější podklady týkající se vody(povodňové), zatím bez úspěchu.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Důležité bude jak podrobný pohled na vlastní řešené území, tak i širší pohled na nábřeží, kde má soutěž podporu i ředitele ŘVC.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/09/priprava-souteze-na-revitalizaci.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/05/dalsi-priblizeni.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/12/ferrata.html

KONTAKTY: na starost má především paní Svobodová

m) Soutěž na kašnu na Masarykově náměstí

Prováděl jsem pouze úvodní korekci zadávacích podmínek – mj. že by v druhém kole soutěže měl být odevzdán velký, veřejnosti prezentovatelný model.

n) Jez pod Děčínem

SOUČASNÝ STAV: stálá snaha o rozvíjení přínosu jezu pro město – jak u soutěže na lávku přes Labe, tak i u připravované soutěže na nábřeží. Akcent by měl být i z pohledu energetické soběstačnosti a udržitelnosti.

REALIZOVANÉ KROKY: s panem Parohou a Děčínskou hosp. komorou jsme připravili dvě vizualizace nábřeží okolo Kocandy aby bylo vidět jaký přínos pro život ve městě by jez mohl mít – určitě by vizualizace městu poskytli.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: na ŘVC byla koncem minulého roku snaha o korekci celkového přístupu k jezu a hledání zda na dílčí části nevyužít architektonické či krajinářské soutěže, v případě soustředěného zájmu ze strany města by stálo za to tyto úvahy podpořit.

KONTAKTY: za ŘVC jeho ředitel a pan Vavřička 602141928, projektant Trnka ze společnosti Aquatis 777577517, pro získání vizualizací pan Paroha 777580725     

o) Loděnice

SOUČASNÝ STAV: úvahy majitele o konverzi na bydlení.

REALIZOVANÉ KROKY: majitel má zpracovánu studii, prodělal úvodní kolo jednání s dotčenými úřady.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: pro Děčín je významný signál, že by v něm někdo takto chtěl stavět byty. Z této strany je třeba přístup vyzdvihnout a podpořit. Velmi by tak získalo i propojení pravým břehem do centra. V ideálním případě by v lokalitě mohlo dojít k prolínání různých funkcí – bydlení, výroba, služby, rekreace  jak je v Děčíně obvyklé.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/lodenice.html

KONTAKTY: zástupce majitele, pan Douda 723333330 doudajohn@seznam.cz

p) Doprava v Děčíně

SOUČASNÝ STAV: řešení dopravy je pro Děčín klíčové, přesto není dosud dostatečně systematicky uchopena.

REALIZOVANÉ KROKY: pro dobu asi roku a půl jsme se v širokém týmu na půdě děčínské ČVUT věnovali problematice dopravy. Podařilo se najít metodu i systém, pomocí kterého se nám podařilo pojmenovávat i uchopovat problémy až k definování konkrétních požadovaných studií na které byly vypracovány nabídky ze strany ČVUT. Zpracovávání těchto studií bylo po nástupu nového vedení města před dvěma roky zastaveno. Pro informaci o rozpracovanosti doporučuji obrátit se rovnou na ČVUT, nejlépe na pány Schána s Zeiskem.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Téma by mělo mít nejvyšší prioritu. Doporučuji nechat si aktualizovat nabídku (současná je stará asi dva roky) na sadu studií od děčínské ČVUT, případně si dle již zpracovaných zadání nechat udělat konkurenční nabídky od jiných subjektů. Velmi doporučuji, aby se v souvislosti s dopravními studiemi neztratil požadavek na komplexní uchopení veřejného prostoru z pohledu ideálně městského architekta, nebo někoho s obdobným vzděláním a kompetencemi. Pokud město zadá výběrkem studii dopravy, mělo by ta vydefinovat i požadavek na spolupráci ideálně s autorizovaným architektem, který doloží komplexní architektonické a urbanistické práce věnující se městu adekvátně té šíři, co bude vypisované výběrové řízení. Výborné by pro doplnění bylo znovuobnovit pracovní skupinu věnující se dopravě na ČVUTu, kde by byli alespoň architekti ze současné pracovní skupiny Komise urbanismu a architektury (Čunát, Efler, J.Hrouda) a do podmínek výběrka pak dát obhájení rozpracovaného konceptu před touto komisí a i že odevzdávka musí být schválena touto komisí.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/08/pracovni-cvut-rocni-bilance.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/04/pracovni-cvut-12.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/12/parkovaci-dum-kamenicka.html

KONTAKTY: z děčínského ČVUTu pan Scháno 724207114 schano@fd.cvut.cz , pan Zeisek 720071343

q) Manuály veřejného prostoru

SOUČASNÝ STAV: manuály veřejného prostoru jak je známe z Liberce, Prahy, Benešova u Prahy je práce sehraných týmů lidí kombinujících práci lidí na plný úvazek v kancelářích architekta města se špičkovými externisty. Současné vedení města (Brčák, Zdobinský) má ale představu, že jsem je „již dávno měl udělat sám“.

REALIZOVANÉ KROKY: nechal jsem zpracovat nabídku na několik čtvrtí Děčína (viz odkaz) a celkovou práci jsem rozvrhnul (opět viz.odkazy). K tématu práce s veřejným prostorem jsem se dostával při řešení jednotlivých konkrétních lokalit města (jednotlivá náměstí, ML, apod).

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Téma by mělo mít nejvyšší prioritu. Je třeba propojit práci na dopravních studiích s otevřením participačních procesů tak, aby došlo jednak k řešení nejpalčivějších problémů města, ale i k opravdové účasti lidí ve „svých“ městských částech a čtvrtích. Prvním krokem by měly být analýzy tzv.silných a slabých stránek.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/koncept-prace-s-prostorem-vedouci-k.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/decin-manual-priprava.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/03/mesto-casti-hodnoty-manualy-materialy.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/08/uprava-predzahradek.html  

r) Spolupráce s komisí urbanismu a architektury

SOUČASNÝ STAV: má pozice městského architekta jako jednoho člověka s částečným úvazkem měla být pouze dočasná, mělo dojít k rozšíření týmu, práce. Podklad k tomu jsem provedl cca po roce po mém nástupu (viz odkaz níže), k ničemu takovému nedošlo. Naopak v dalších letech šlo především o samotné přežití agendy městského architekta. Přes mou velkou snahu o mou zkušenost pokud jde o rozvoj, náplň a formu této agendy nebyl zájem. Jako jediné rozšíření agendy se před více než rokem podařilo prosadit obnovení činnosti Komise urbanismu a architektury. Snaha pak byla (jak je uvedeno v druhém odkazu níže) kombinovat její expertní činnost s výkonnou činností mou.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Po mém odvolání doufám, že agenda v její v České republice svědčené podobě nezanikne. V případě potřeby mohu pomoci i po ukončení mé činnosti coby městského architekta v Děčíně. Pokud jde o další práci na rozjetých konceptech a pracích – především pokud jde o práci s veřejným prostorem s paní Švirlochovou, ale i řadou dalších, mohu nabídnout externí činnost za hodinovou sazbu zohledňující inflaci a cenu za tyto služby v regionu – jako městský architekt jsem pět let účtoval hodinově 500Kč, nyní by to bylo 750Kč. Šlo by o práci nepřesahující řádově desítky hodin měsíčně.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/08/odpracovane-hodiny.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/02/ztah-agendy-prace-mestskeho-architekta.html

s) Náhradní výsadba

SOUČASNÝ STAV: na nalezení místa, kde by se měly v rámci náhradních výsadeb vysadit stromy je vždy velmi málo času. S paní Švrlochovou a paní Hořákovou se nám postupně podařilo rozpracovat řadu míst, kde je takovéto možné výsadby možno realizovat.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Koncepčně máme uchopeno řadu míst, kde je třeba stromy navrhnout a projednat. V mnoha případech již byly zpracovány konkrétní projekční nabídky. Vedle ML, která je zmiňovaná výše, máme připravený koncept stromů na nábřeží od knihovny na sever, nebo máme připravený koncept stromů od Masarykova náměstí po Střelnici. Na spolupráci doporučuji krajinářskou architektku paní Hořákovou, se kterou jsme se již město naučili číst. Z mimoděčínských jsme spolupracovali se špičkovou českou firmou Terra florida, která dělala studii vnitrobloku Zámecká. Tato firma dělala projekční nabídky na několik děčínských parků.

ODKAZY: koncepty budu postupně doplňovat na toto místo: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/nahradni-vysadba-temata.html

KONTAKTY: na starosti vše má paní Švirlochová. kontakt paní Hořáková vermat@post.cz, 605007295, Terra Florida – Lucie Vogelová 606603203 vogelova@terraflorida.cz

t) Východní nádraží

SOUČASNÝ STAV: po zpracování celkové studie se připravuje další postup. Koncept je usazen poměrně robustně a dobře, je tam – vzhledem ke komplexnosti - ale řada věcí, které bude nutno rozvinout, ve vztahu k řadě neznámých a proměnných přepracovat a dotáhnout.  

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/06/vychodni-nadrazi-restart.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/05/vychodni-nadrazi-02.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/03/historicka-budova-vychodniho-nadrazi.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/12/vychodni-nadrazi.html 

KONTAKTY: především se v problematice angažuje pan Machala 724207114, dobré profesní vztahy mám i s vedením týmu co dělal studii – panem Miškovským 73787585

u) Spolupráce se soukromými subjekty

DALŠÍ POSTUP: doporučuji ať už architektonická agenda v Děčíně bude vypadat jakkoli, aby tu stále byla možnost spolupráce a konzultací s individuálními investory a soukromými subjekty. Při procházení městem nikoho nezajímají majetkové a vlastnické vztahy. Město je celek, nedělitelný vystavěný prostor.

ODKAZY: něco k tomuto tématu jsem už dal sem:  https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/02/individualni-stavebnici.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/04/soukromi-investori-02.html

v) Prezentační centrum  

SOUČASNÝ STAV, VÝHLED DO BUDOUCNA: Otto Chmelík na počátku tohoto roku otevřel téma realizace prezentačního centra v prostorách bývalé obřadní síně u vstupu do podmokelského magistrátu, kde uvažoval i s kanceláří architekta města. Město by minimálně mělo mít fyzicky přístupné místo, kde by se jeho občané mohli dovídat podrobnosti o rozvoji místa kde žijí a tím se i zapojovat do jeho rozvoje. Toto místo by mohlo sehrát i velmi důležitou roli při všech částech práce na manuálech veřejného prostoru města.

w) Území plán

SOUČASNÝ STAV: připravuje se k vydání nový územní plán. Ve věci jeho přípravy jsem měl řadu schůzek jak s paní Singolovou, která ho má na starosti, tak s panem Beránkem, který je jeho zpracovatel. S ním jsem pak několikrát řešil i pohledy a požadavky mnoha jednotlivých míst města. Z hlediska současné legislativy jako MA ale nejsem tím, kdo může oficiálně do procesu vzniku nového územního plánu vstupovat, to může jen tzv.pověřený zastupitel. Přesto jsem ve věci problematiky územního plánu vyvolal i několik velkých společných setkání řady zúčastněných.

VÝHLED DO BUDOUCNA: v současnosti je zastupitelem pověřeným územním plánem Otto Chmelík. S tímto minulým i současným předsedou pracovní skupiny Urbanismu a architektury by ten kdo převezme agendu městského architekta v jakékoli podobě měl velmi úzce spolupracovat.  

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/11/uzemni-plan.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/04/uzemni-plan-02.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/12/aktualizace-uzemne-analytickych.html

KONTAKTY: za město paní Singolová, pověřený zastupitel pan Chmelík 777191389, zpracovatel územního plánu pan Beránek 603450352

x) Děčínský Aquapark

REALIZOVANÉ KROKY: začali jsme koncipovat koncept rozvoje Akvaparku – celkový pohled na jeho rozvoj i problematiku zastřešení venkovního bazénu.

KONTAKTY: na starost má pan náměstek Pošta

y) Bažantnice

SOUČASNÝ STAV: jedinečné místo, které nevyužívá svůj potenciál, vazba na areál letního kina

REALIZOVANÉ KROKY: zpracoval jsem celkový pohled na Bažantnici jako park i jako místo uprostřed města. V rámci Tvoříme Děčín jsme s paní Švirlochovou a Hořákovou navrhli a realizovali studii propojení centra parku s Želenicemi. Z ní bylo zatím realizováno pobytové schodiště při vstupu do parku ze strany sídliště. Hned za silnicí by se tam pak měla doplnit i řada ořešáků, úprava vstupu na spodní betonovou plochu.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: popsán na webu. Zjednodušeně začít s úpravami parku od středu odstraňováním náletů, od cesty která vede parkem do města. Letní kino otevřít a propojit se školami v Želenicích. Přes velké úsilí se mi nepodařilo zjistit jak vrátit do parku potok. Možná jediná cesta bude v horní části vzít partu kopáčů a zjistit, kam do kanalizace se tam voda ztrácí a stejně ve spodní části hledat odtok.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/02/bazantnice.html

KONTAKTY: na starost má paní Švirlochová, spolupráce na celkovém konceptu i projekce paní Hořáková

z) Okolí ČVUT

SOUČASÝ STAV: na základě mého konceptu došlo už k vypracování konkrétních studií a část byla i realizována. Bylo vysázeno několik tuctů stromů v závěru Dlouhé jízdy, připravuje se osazení skleněné plastiky prof.Karla.

REALIZOVANÉ KROKY: lípy budou ještě dosazeny i do asfaltu naproti Dlouhé jízdě a do chodníku v pokračování Lázeňské, aby byly jako alej sázeny současně. Plastiku prof.Karla máme odladěnou, pokud jde o její umístění i pokud jde o detaily a povolovací procesy. Dokončuje se projekt úpravy zpevněných ploch v režii ČVUT. Nechali jsme zpracovat studii osvětlení pro osazení sadových lamp

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Abychom dobře uspořádali plochy v majetku ČVUTu, i nadále doporučuji dívat se na tento veřejný prostor jako na celek, tedy až po zastávky busu, Dlouhou jízdu apod.. Plastika bude osazena příští rok na jaře, úpravy veřejných prostor by měly proběhnout poté.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/02/plastika-u-cvut.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/02/okoli-kokosu.html

KONTAKTY: všechna komunikace probíhá přes pana Drobného, který má na starosti správu budovy a majetku – 602692209 josef.drobny@fjfi.cvut.cz, v případě potřeby rád a ochotně poskytne informace i nejaktuálnější fázi projektové přípravy. Dopravní studii a projekt zpevněných ploch dělal inženýr Tesař tesar.projekce@ gmail.com. Pan prof.Karel je autor skleněné plastiky 604998888.

aa) Přivaděč na D8

SOUČANÝ STAV: „Jede“ EIA na posuzování variant přivaděče na D8. V Ústí si nechali zpracovat dvě varianty „průtahu“ od dálnice směrem na Děčín, tyto varianty byly už zveřejněny. Lepší je pravobřežní varianta.

DALŠÍ POSTUP: ve věci přivaděče spolu Děčín a Ústí musí velmi úzce spolupracovat. Je třeba zároveň zlepšit komunikaci podél Labe do a přes Ústí(které nemá dosud obchvat) a zároveň východozápadní propojení kraje. Podklad k řešení jsem zpracoval na úrovni Ústeckého kraje – viz první odkaz.

ODKAZY:

https://rskuk.cz/files/Uhelne-regiony/Studie_verze-1.10.2020_opti.pdf

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/09/treti-most-v-decine-pro-auta.html

bb) Nábřeží knihovny a okolí Tyrše

JIŽ REALIZOVANÉ KROKY: s paní Švirlochovou a Hořákovou jsme zpracovali studii okolí Tyrše, která již byla částečně realizovaná (letošní výsadba lilií). Byly realizovány i drobné úpravy na nábřeží u přístaviště pod knihovnou.

DALŠÍ POSTUP: bylo by dobré v koncepčním přístupu pokračovat a zpracovat studii zeleně od knihovny až po čerstvě realizované přístaviště při malá plavidla. Koncept jsme s paní Hořákovou už dohromady dali.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2021/03/okoli-tyrse-na-nabrezi.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/03/nabrezi-pod-knihovnou.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/nahradni-vysadba-temata.html

KONTAKTY: na starosti má paní Švirlochová, projekčně připravuje paní Hořáková

cc) Divadlo Teplická ulice

JIŽ REALIZOVANÉ KROKY: s panem ředitelem jsme dali dohromady a realizovali barevný koncept jak sálu tak předsálí.

DALŠÍ POSTUP: pokud by se s úpravami divadla mělo dál postupovat, doporučoval bych pokračování v minimálně stejném koncepčním a citlivém přístupu.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/08/divadlo-na-teplicke.html

KONTAKTY: vše jsem řešil s panem ředitelem divadla, za město pak především s paní Špačkovou.

dd) Kvádrberk

SOUČASNÝ STAV: probíhá rekonstrukce železniční trati, tunelu, mostu do Žlebu. Do úprav spodku Kvádrberku se mi zasáhnout už nepodařilo, dostal jsem to na stůl až ve fázi DUR. Úpravy cest a všeho tak půjde do nevyhovujícího stavu před započetím prací.

DALŠÍ POSTUP: se studenty jsme se pokoušeli najít jak tu propojit Kvádrberk, starokatolický kostel a Střelnici –viz odkaz. V této práci, stejně jako v hledání přístupu k parku Kvádrberk bude třeba dále pokračovat. Součástí nyní realizovaných úprav a rekonstrukce trati je i nový most, jeho součástí jsou výložníky umožňující do budoucna realizaci lávky přes Labe pro pěší a cyklisty. U této potenciální lávky jsou největším problémem její předpolí, zejména pravého břehu. Na něm bude muset dojít k rozsáhlým úpravám než dojde k realizaci lávky. Tyto úpravy by v nejlepším případě mohly souviset s uvažovanou(?) konverzí Loubského přístavu.

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/04/spodek-kvadrberku.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/10/starokatolicky-kostel-studentsky-projekt.html

KONTAKTY: za projekční přípravu SUDOPu pan Vlasák martin.vlasak@sudop.cz a z nadřízené organizace pan Bahenský Bahensky@szdc.cz. 

Jen připomenu, že jen díky panu Vlasákovi jsou u železničního mostu pod zámkem realizovány přípravné výložníky, na které bude možno kotvit lávku přes labe vzeškou ze soutěže. Obdobná příprava bude i u nyní měněného železničního mostu do Žlebu. Koncept zeleně na Kvádrberku jsem také řešil s panem Šafrem 728625647, zahradníkem, popularizátorem historie děčínských parků. Pokud jde o starokatolický kostel, s majitelem jsem procházel místo i možnosti využití, dal jsem si tam i schůzku se špičkovými řemeslníky, kteří by dokázali kostel opravit, obnovit střechu (v majetku exprimátora Hroudy).

ee) Vnitroblok Zámecká ulice

SOUČASNÝ STAV: na základě projektů Tvoříme Děčín jsme nechali zpracovat veli kvalitní kompletní studii celého vnitrobloku. Po jejím odevzdání byl ale navýšen požadavek na parkovací stání a projekt zastaven.

DALŠÍ POSTUP: bez studie dopravy v klidu v jednotlivých ucelených částí města(viz koncept dopravy) se takovéto nahodilé požadavky na parkování budou opakovat. Tedy – nejprve studii dopravy v klidu v rozsahu cca Labe-Střelnice-náměstí JAK-okolí ČVUTu, pak revize řešení vnitrobloku Zámecká.

https://decinarchitekt.blogspot.com/2020/03/vnitroblok-zamecka.html

KONTAKTY: studii zpracovala Terra Florida – Lucie Vogelová 606603203 vogelova@terraflorida.cz, v místě jsme asi nejvíc spolupracoval s Dymou Pljonkinem, který tam bydlí a pak i s Vojtou Nádvorníkem, který tam bydlí také.

ff) Výtvarná díla ve veřejném prostoru

SOUČASNÝ STAV: s panem Kubinou z Děčína a panem Mertou z gjf(Galerie Jaromíra Frágnera) jsme několik let usilovali o realizaci výtvarných děl do veřejného prostoru v rámci Tvoříme Děčín. Neuspěli jsme. Dan Merta  jeden z nejlepších lidí u nás, kdo se problematice věnuje byl za tím účelem i několikrát v Děčíně. Zapojovali jsme i výtvarný obor UJEPu.

REALIZOVANÉ KROKY: s panem Bartošem z ústeckého UJEPu, výtvarné katedry, se nám podařilo vymyslet, prosadit a realizovat nápis na kamenné stěně nad Labem na Labském nábřeží „žijeme“.

DALŠÍ POSTUP: aktivizace zanedbaných míst pomocí výtvarných děl a akcí je u nás už poměrně známá a i v Děčíně má smysl s ní počítat.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/08/vize-mesta-kulturniho-decin-jako-mesto.html

KONTAKTY: Dan Merta 602148580 galerie@gjf.cz, pan Kubina 774104624 Kubina.P@seznam.cz , UJEP Bartoš 728851139 klukzmesta@post.cz

gg) Komenského náměstí

SOUČASNÝ STAV: náměstí uprostřed škol, které ale školám moc nepatří. Před několika lety jsem lokalitu nechal zpracovat „svými“ studenty na FA ČVUT. Studenti s pedagogy se aktivně v rámci školního projektu zapojili do hledání nové tváře náměstí, uspořádali happening. Akci jsem poskytl odborné zázemí, propojil je s lidmi z děčínské dopravky (ČVUT).

DALŠÍ POSTUP: Bude to dlouhodobá akce, která bude vyžadovat i nadále odbornou pomoc. Po happeningu jsem se tam domlouval s učiteli, že bychom na zpevněnou plochu instalovali „stan na výuku“, který by se vždy ráno postavil, večer zboural. Byla by to další možnost osahání místa. K realizování tohoto záměru se už nedostanu.

Určitě by ale bylo dobré už nyní probrat tamní zeleň – řešili jsme na místě s paní Hořákovou, určitě by jí tyto činnosti bylo možno zadat.

ODKAZY:

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/03/komenskeho-namesti.html

KONTAKTY: k akci mě přivedl pan náměstek Pošta, ze strany gymnázia vše organizuje pan Nosek mnosek@gymnaziumdc.cz

hh) Masarykovo náměstí

SOUČASNÝ STAV: podařilo se vyměnit akáty za sakury na celé ploše náměstí.

DALŠÍ POSTUP: mezi Masarykovým náměstím a kostelem sv.Václava, zejména před čtyřpatrákem západním směrem, by bylo dobré udělat studii doplnění stromů. Koncept jsme probírali s paní Švirlochovou a Hořákovou. Předběžně to tam vychází na čtyři stromy. Takto by se za použití minimálních prostředků podařilo lépe vydefinovat původní středověkou stopu hlavního veřejného prostoru pravého břehu – Masarykova náměstí – po brutální sanaci jeho části v šedesátých letech.

Na Masarykově náměstí jsem se nedostal ke změně řešení „svítících patníků“ podél silnice. Znamenalo by to totiž nejprve zadat a vypracovat studii osvětlení celého náměstí, prověřit technický stav a parametry současných sítí, projednat se všemi zúčastněnými – zejména dopravní inspektorát, navrhnout řešení.

Jako velký problém na náměstí vidím i převislé sakury s kamennými zídkami u zastávky autobusu. Tam byla jedna sakura nedávno doplněna a je tam pětiletá udržitelnost. Závěr pro mne pro toto místo je – nejprve řešit doplnění stromů před čtyřpatrákem severněji. Ty stromy tam udělají skvělou práci a až pak se soustředit na místo s převislými sakurami, které stále „tak nějak“ funguje. Pro mne je ale místo s převislými sakurami stále mimořádně důležité z toho důvodu, že tam byl jeden ze dvou nejdůležitějších výstupů z náměstí – směrem k Labi.

https://decinarchitekt.blogspot.com/2018/02/masarykovo-namesti.html

KONTAKTY: řešili jsme především s paní Švirlochovou

ii) Komunikace s veřejností

SOUČASNÝ STAV: od prvního dne své činnosti jsem si zřídil FB stránky a web. Pořádal jsem desítky přednášek, debat s veřejností, procházek. Do Děčína jsem zavedl Den architektury.

DALŠÍ POSTUP: Pokud bude koncept agendy městského architekta podstatně odlišný, předpokládám, že buď k tomu budou zřízeny zvláštní FB stránky, nebo nebudou třeba vůbec. Pokud jde o web, na stejné mailové adrese mám ještě několik blogů, pokud bych tak někomu předal přístupová data, měl by k dispozici otevřený přístup i k nim. Pokud by někdo pokračoval v práci na městské architektonické agendě obdobným způsobem, už by bylo dobré ke všemu přistoupit řádově profesionálněji – jako vzor lze brát přístup Varů: https://www.kamkv.cz/

Budu také ještě, plně v souladu s tiskovým zákonem, reagovat na text radního Zdobinského ve zpravodali města před několika měsíci, kde se na můj podnět vyjadřoval k mému odvolání. 

ODKAZY: FB https://www.facebook.com/groups/966713200098420  WEB https://decinarchitekt.blogspot.com/  

jj) Zelená ulice (na křížení s Růžovou ulicí)

SOUČASNÝ STAV: soukromý subjekt chce realizovat výstavbu obytných domů v problematické lokalitě Starého Města.

REALIZOVANÉ KROKY: Korigoval jsem jeho koncept dopravní obslužnosti a parkování tak, aby řešení bylo výhodné pro celou lokalitu. Investor přístup města oceňuje. Pokud vše dobře dopadne, vyhraje jak on, tak město.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP:

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/bytova-vystavba-ruzova-ulice.html

KONTAKTY: přivedla mne k tomu paní náměstkyně Lehká, investor pan Ráž vladan.raz@gmail.com , architekt developera pan Bican xbicano@gmail.com, Na problematiku dopravy jsem jim doporučil kolegy z děčínského ČVUTu pana Schána a Zeiska – došlo ke konzultacím a spolupráci.

kk) Kruhový objezd u Benziny

SOUČASNÝ STAV: kruhový objezd u Benziny spolu s kruhovým objezdem u Lidlu řadíme k nejslabším dopravním místům v Děčíně. Při analyzování dopravy s kolegy na děčínském ČVUTu jsme se na oba soustředili a navrhli koncepční řešení jejich úprav.

REALIZOVANÉ KROKY: panu náměstku Asterovi se podařilo jednak předat koncept vypracovaný děčínským ČVUTem na příslušné místo ŘSD, ale i je následně přimět k jeho přepracování. Na přelomu minulého a tohoto roku jsme tak v několika krocích prováděli korekci jejich návrhu v týmu vedeném panem náměstkem Asterem. V tomto konceptu, kde dopraváci rozpracovávali koncept dvojnásobného „turba“ jsem pak především řešil kvalitu pěších propojení mezi Starý městem historickým mostem přes Ploučnici a centrem. Mé požadavky byly komplet zapracovány. 

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP:

ODKAZY: především úvodní koncept zde: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/kruhovy-objezd-u-benziny.html

KONTAKTY: na starost to má především pan náměstek Aster

ll) Kruhový objezd u Mototechny

SOUČASNÝ STAV: kruhový objezd u Mototechny nehodnotíme jako z těch co by potřeboval razantní úpravy, přestože by mu možná nějaké doplnění nevadilo.

REALIZOVANÉ KROKY: nejprve studii doplnění květin provedla paní Tesárovou, ale přišlo nám to poněkud příliš razantní a neadekvátní místu, s paní Švrlochovou jsme se pak dohodli, že paní Hořáková provede návrh, kde budeme hledat řešení adekvátnější lokalitě. Ten jsme společně koncipovali, finalizovali a odevzdali. Po odevzdání do toho vstoupil náměstek Brčák, razantně odmítal řešení a logické argumentace paní Hořákové, k požadovanému cirkusovější pojetí neměl žádný důvod, než „že to tak chce“. Poté co mu paní Hořáková sdělila, že to již zpracovala paní Tesárová se prý zaradoval a o dalším osudu „ozelenění“ tohoto kruhového objezdu nevím. Jen se obávám, aby paní Hořáková po nárazu na realitu pana Brčáka na město nezanevřela a nevěnovala se raději své úspěšné praxi pro soukromé klienty.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: návrat ke kvalitnímu řešení a návrhu paní Hořákové

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/kruhovy-objezd-u-mototechny.html

KONTAKTY: vše má na starosti paní Švirlochová, návrh zpracovala paní Hořáková

mm) Restaurace na zámku

SOUČASNÝ STAV: snad se nyní sejde atraktivita a kvalita provozovatele s jedinečností místa tak, že to dlouhodobě ocení i zákazník.

REALIZOVANÉ KROKY: postupně jsme dali dohromady koncept restaurace – celý prostor rozvrhli, vybrali nábytek, barvy. Nyní na všechny doslova tlačím s akustikou, která je tam velmi špatná – předal jsem kontakt na akustiky, co dělali Střelnici.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: nechat akustiky posoudit akustiku a dle jejich doporučení buď provést drobné úpravy a doplnění prostoru, nebo si od nich nechat poradit a udělat nezbytná akustická opatření i kdyby to mělo být zavěšení kusů akustických podhledů, nebo pověšení akustických materiálů na stěny. Akustika je tam tak špatná, že se obávám, aby díky ní po úvodním nadšení z restaurace zájem o místo mimo sezónu neopadl. Určitě se na mne může paní ředitelka s těmito problémy obrátit, jsme už tak vyladěni, že vše dokážeme během chvilky vyřešit po telefonu.

KONTAKTY: k tématu mě přivedl pan náměstek Pošta, vše probírám s paní ředitelkou zámku a přes památky pak  paní Klepalovou

nn) Myci boxy v ulici 5.května

SOUČASNÝ STAV: soukromý subjekt požádal o vyjádření k umístění mycích boxů na svém pozemku u hlavní přístupové cesty ke Kocandě.

REALIZOVANÉ KROKY: investor si nechal zpracovat koncept. Místo jsem se mu pokoušel neúspěšně vymluvit, tedy jsem alespoň navrhl, aby cíleněji pracoval s povrchy, doplněním zelení, květinami, aby v tom všem spolupracoval s profíky. Zejména tudy vede hlavní příjezdová a přistupová cesta k rekreační oblasti Kocanda, kde bychom se pokud možno měli vyvarovat industriálním prvkům.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: na investora nemáme jak tlačit, buď ve „svém“ zájmu vše zlepší, nebo na svém pozemku bude postupovat v souladu s územním plánem a vše provede co nejjlevněji.

KONTAKTY: za město jsem to na místě řešil s paní Hammerlovou, kontakty na investora ani na jeho projektantku nemám.

oo) Pomnik J.Palacha

SOUČASNÝ STAV: soukromý subjekt chce v Podmoklech vzdát hold činu Jana Palacha. Společně jsme hledali místo i koncepční přístup v blízkosti evangelického kostela v Teplické.

REALIZOVANÉ KROKY: o návrh požádali pana Vávru, který udělal sobě vlastní velmi kvalitní poetický koncept na schodišťový blok kostela.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: vše i budou zařizovat sami, možná poprosí město o nějakou součinnost.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/pomnik-jpalacha-v-podmoklech.html

KONTAKTY: přes pana evangelického faráře Volrába

pp) Prostor podmokelského přednádraží

SOUČASNÝ STAV: velmi dlouho (řadu měsíců) jsme řešili v rámci debat na děčínském dopravním ČVUTu, závěr byl ten, že je třeba zpracovat studii, nad kterou budou debaty o vhodnosti přípravy probíhat již konkrétněji. Před několika měsíci jsme dopracovali zadání pro tuto studii a nyní snad již byla zadána a zpracovává se – o současném jejím stavu nemám informace.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: tato studie by měla mít kvalitní oponenturu – jak dopravní tak architektonicku. Ideálně průběžnou oponenturu realizovat na znovuobnovených pracovních setkáních věnujících se dopravě na děčínském ČVUTu.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/10/pracovni-cvut-08.html

KONTAKTY: za město jsme řešili s paní Štajnerovou, Kudrnáčovou, Svobodovou, z děčínského ČVUTu pan Scháno 724207114 schano@fd.cvut.cz , pan Zeisek 720071343, pak i určitě Ondřej Smíšek

qq) Tvoříme Děčín

SOUČASNÝ STAV: v rámci podniku Tvoříme Děčín jsem psal vyjádření a následně pracoval na desítkách záměrů. Mým cílem bylo vždy cílenou lokální aktivitu a požadavek na změnu či doplnění řešit jako iniciační moment mající za cíl povznesení celého kontextu. V rámci mého přístupu se nám tak v mnoha případech dařilo rozplétat mnohdy velmi komplikované a složité úkoly.

REALIZOVANÉ KROKY: mnohé z projektů Tvoříme Děčín jsou zde pod jednotlivými body tohoto soupisu.

KONTAKTY: řešil jsem vždy především s paní Štajnerovou, Svobodovou.

rr) Urbánně ekonomické studie pro Děčín

SOUČASNÝ STAV: Děčín je stále pro potenciální developery a investory zejména pokud jde o obytnou výstavbu, přes svou obecně sdílenou „atraktivnost“ nezajímavý. Město potřebuje odpracovat spoustu práce tak, aby ji ušetřilo potenciálním zájemcům. Město vše může připravit tak, aby to pro něj mělo maximální smysl a rozvíjelo to jeho potenciál.

REALIZOVANÉ KROKY: prvním krokem pro orientování se v Děčíně je diplomní práce M.Čunáta Děčín 2070 dívající se na město jako na tzv.smršťující se (viz odkaz níže). Práci ale nelze chápat jako „katastrofickou“ ale jako podnět, aby se měst naučilo využívat přicházející krize jako příležitosti. Dalším krokem je zařazení Děčína do krajského transformačního projektu v rámci JTF. V roce 2025 by měla být realizována právě urbánně ekonomická studie města, zadání k této studii i koordinaci výstupů budu moci výrazně ovlivňovat a uplatňovat tak svou znalost města.  

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2019/05/decin-2070.html

https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/nahradni-vysadba-temata.html

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2022/04/agentura-planovani-rozvoje-kraje.html

KONTAKTY: na kraji má na starost tento komplexní transformační projekt paní radní Dvořáková dvorakova iva@kr-ustecky.cz , z Děčína pak především pan Paroha 777580725 luparoha@gmail.com , nejlepším a široce respektovaným člověkem přes urbánní ekonomii u nás a s nímž v kraji spolupracuji je Tomáš Ctibor 603316613 https://4ct.eu/

ss) Problematika autorských práv

SOUČASNÝ STAV: normální by bylo, pokud bych agendu, kterou zpracovávám v Děčíně předal svému nástupci, který by byl minimálně stejně kvalifikovaný (na pozici jsem nastoupil na základě náročného výběrového řízení) a byl členem ČKA. Tímto způsobem by bylo zaručeno, že kvalita služeb městu může kontinuálně pokračovat, jeho kompetence by umožňovali bezproblémové navázání v práci bez nutnosti zabraňovat „ohýbání“ činnosti městského architekta po jeho odchodu způsobem znevažujícím jak vykonané tak vlastní městskou architektonickou agendu. Nový kompetentní městský architekt (ať už by bylo jeho formální umístění ve struktuře magistrátu jakékoli) by svou profesionalitu dokázal potvrdit i tím, že by sám dokázal rozvrhnout kdy a jak již provedené, nebo zamýšlené se mnou konzultovat a já bych byl klidný, že je v započatém kontinuálně pokračováno, byť třeba s jinými výsledky, ale s akcentem na stejné požadavky týkající se komplexního a zodpovědného přístupu, nebo kvalitativních požadavků.

REALIZOVANÉ KROKY: v současnosti je budoucnost agendy městského architekta a zejména její kvality nejasná. Město má právo používat všechny mé odevzdané nebo publikované výstupy v souladu s fází, pro kterou byly zpracovány.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Jejich další prohlubování a rozpracovávání (mých výstupů) bych doporučoval, v případě že nedojde k adekvátní kontinuitě na pozici městského architekta, provádět pouze pod dohledem architekta autorizovaného u ČKA adekvátně kompetentního, který dokáže zodpovědně vyhodnotit další postup. Nebráním se jakýmkoli konzultacím nebo koordinačním schůzkám, i případnému rozpracovávání námětů za předem stanovených podmínek (viz.výše – hodinová sazba).

tt) Vilsnická spojka – zeleň

SOUČASNÝ STAV: spojka včetně zeleně je nyní používána.

REALIZOVANÉ KROKY: do stavu výsadby zeleně se mi podařilo dílčím způsobem zasahovat.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: zeleň je realizována od vjezdu do města z Ústí až po most přes Labe. Předpokládám, že bude docházet k její obnově i rozšiřování. Korekci zeleně jsem dělal za dost obtížných podmínek bez možnosti konzultací s krajinářským architektem. V případě obnovy a rozšiřování této zeleně doporučuji nejprve znovu prověřit koncept, pak vše řešit s krajinářským architektem. Viz. např. neutěšený stav vnitřku kruhového objezdu, monotematické živé ploty dřišťálu by chtěly oživit, na řadě míst by bylo dobré ještě doplnit stromy – prostorové koncepty, ze kterých by bylo možno vycházet jsem dosud nezpracoval ale bylo by je možno vytvořit.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/12/vilsnicka-spojka.html

KONTAKTY: změny v projektové dokumentaci jsem řešil s paní referentkou Kristýnou Svobodovou krisvob@mmdecin.cz.

uu) Okolí Zámeckého rybníka

SOUČASNÝ STAV: zanesený rybník, zanedbaná jeho nábřeží.

REALIZOVANÉ KROKY: před časem jsme řešili park u Zámeckého rybníka a propojku směrem k Úřadu práce.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: pokud se bude rybník odbahňovat je třeba zároveň řešit podobu a řešení nábřeží (to se rozpadá a směrem k parku je obýváno hlodavci) tak, aby oprava nábřeží nebyl jen technický problém. Řešit by se měl přístup k vodě, možná mola, místa pro rybáře, průhledy, vazba k okolí.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/10/okoli-zameckeho-rybnika.html

vv) Kdo to vlastně řídí

SOUČASNÝ STAV: výběrovému řízení před pěti lety, na základě kterého jsem v Děčíně pracoval, předcházely další tři roky příprav, jednání, dojíždění na ČKA. Docházelo k „ladění“ všech zúčastněných. Tato garnitura po posledních komunálních volbách většinově odešla a následně dochází v problematice agendy městského architekta ze strany vedení města k neporozumění o co vlastně jde. Městský architekt je směšován s projektantem, který projektuje na pokyny města. Tyto tendence byly nejprve tlumeny a nakonec utlumeny rozumnými členy rady města těsně po komunálních volbách. Po změně vedení města před dvěma lety došlo k obnově nepochopení náplně agendy městského architekta. Dochází tak mj. k absurdním situacím a požadavkům (např.manuály veřejného prostoru viz výše), které například, když začínám přes upozornění a výhrady adekvátně možnostem svého účinkování ve městě naplňovat jsem na jednáních jichž nejsem přítomen usvědčován že „si to nikdo neobjednal“.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: doporučuji jak současnému, tak i budoucímu vedení města práci s městem věnovat daleko větší pozornost. Prioritu nemohou mít ani „politická rozhodnutí od stolu“ ale ani nepodložené architektonické koncepty. Základem by mělo být doplňování obou pohledů, kde práce architekta dokáže, pokud je podložena důkladnou znalostí místa a požadavků a potřeb obyvatel, dávat velmi produktivní zpětné vazby, které mohou být z dlouhodobého pohledu chápány jako přirozeně sdílené a ekonomicky výhodné vize. 

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2017/07/konference-urbanismu.html

KONTAKTY: za všechny kteří se tématu věnují alespoň Petr Lešek – místopředseda ČKA, v komisi na první výběrko na městského architekta, dokončuje doktorskou práci věnující se problematice malých a středních měst - 608977385 plesek@projektil.cz, výše uvedenou konferenci dělal prof.Jehlík 731133233,

ww) Kino Sněžník

SOUČASNÝ STAV: mimořádné kino, kterému postupně vracíme jeho lesk

REALIZOVANÉ KROKY: podařilo se otevřít jedinečnou mozaiku v horním foajé veřejnosti, dotáhnout toto celé foajé(barvy, světla). Připravovali jsme úpravy spodních šaten, řešili jsme výstup z kina k Ploučnici a řadu dalších úprav. V současnosti probíhá dotahování vitrin v parteru do ulice – orámování. Měla by proběhnout obnova kamenného soklu, materiálové a barevné úpravy středových dveří včetně návazností. Měla by být realizována světelná tabule nad vstupem do kina včetně drobných úprav vstupu.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: pokračování v započatých úpravách.

KONTAKTY: vše řešíme průběžně s panem náměstkem Poštou.

xx) Dům po KSČM na nábřeží  

SOUČASNÝ STAV: dům na jedinečném místě, celé nábřeží by se mělo proměnit do podoby adekvátní jeho významu a poloze ve městě

REALIZOVANÉ KROKY: příprava soutěže na celé Labské nábřeží. Pokud jde o dům, probíhá – patrně – příprava zadání.

DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP: Zaměření, stavební a statický průzkum, spolupráce s památkáři, zpracování studie ve variantách, ekonomické zhodnocení záměru.

ODKAZY: https://decinarchitekt.blogspot.com/2022/07/dum-po-kscm-na-nabrezi.html

 

 

31.7.2022

Doc.ing.arch.Ondřej Beneš,Ph.D., mail@ondrejbenes.cz, telefon: 777 819 788