Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 29. července 2017

Lávka přes Labe

Podél železničního mostu je dlouhodobě koncipována lávka pro pěší a cyklisty. Na mostě můžeme vidět svislé platle, na které by se lávka měla připevnit. Jako u všech otázek kolem Labe i tady výsledné řešení musí vyhovovat oboum variantám - jez bude i jez nebude. 

Mám k dispozici dokumentaci z letošního července se kterou pracuji, kterou jsem si opoznámkoval a kde hledám jak dále a lépe pracovat s návaznostmi na urbanizovaná území v okolí řeky, jak napojit cesty a cestičky, jak procházet kolem Labe i přes Labe...

Zde fotografie současného stavu:


...a tady nábřeží po uvažovaných úpravách. Skoro až příliš zeleně v bezprostřední blízkosti vody - poněkud  se ztrácí velkolepost současného řešení s otevřenými loukami. I ta navrhovaná tůň na obrázku vpravo dole tu působí poněkud nepatřičně. 

  
 A pro názornost to samé i z pohledu zhora. Se zkráceným ústím Jílováku a novou propojkou Ploučnice. Na levém břehu je u železničního mostu jasně patrný sjezd z uvažované lávky podél Labe 
v současné projekční podobě.


  
Zde i ve vizualizacích podoba návrhu, kterou bychom rádi překonali - nájezd, který měl jít středem parkoviště, navíc by značně konkuroval pískovcovému železničnímu viaduktu.


 

Lávka byla uvažována v minimální šířce dva metry, což by se také mělo změnit.


V konceptu změny tohoto návrhu uvažuji řešení, kdy by lávka pokračovala rampou dolů ještě před tím, než by překonala silnice a šla by dolů rovnoběžně s tokem Labe. Přes obě silnice by pak lávka byla užší a končila by schodištěm pro propojení s Podmokly. 

Pravý břeh s Mariánskou loukou by se tak spojil především s levým nábřežím, které by v této části potřebovalo celé zpřehlednit a kultivovat. Místo, kde je nyní parkoviště a zeleň by zůstalo volné a Podmokly by si podržely svůj lehce odtažitý vztah k vodě, přestože přístup na lávku bude výborný....

Možný koncept pevnějšího propojení obou břehů:


... nyní jsme - pokud jde o lávku - ve fázi zadávání nové studie. Zkoušel jsem si dělat zákresy z Pastýřské stěny. Jen takové zjednodušené. Nejprve současný stav:

A tady možný návrh. Oranžově je rampa z nové lávky podél mostu. Žlutě jsem nakreslil možnou promenádu - u které bude velmi důležité hledat a nacházet propojení k přiléhajícím čtvrtím -
 aby se stala přirozenou součástí města.

Asi nejkomplikovanější to bude tady. Z nábřeží podél Jílováku? Podél právě budované komunikace? Jak nábřeží spojit s prostory a komunikacemi okolo Tesca? Jak opět zdůraznit Pětimostí coby bránu do Podmokel od Starého města a Rozběles?

Minimálně ale stejně komplikované bude hledání propojení na pravéb břehu pod Zámkem. 

Oranžová lávky včetně ramp, fialová – propojení propustkou k Labi, modrá – transboreder, červená – schody na Mariánskou louku, světle modrá – propojení v dlouhodobém výhledu k prověření.
S největší pravděpodobností např. lávky přes Ploučnici bude možné provést až později, 
ale myslet na ně je třeba od začátkuŽádné komentáře:

Okomentovat