Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 17. února 2018

Podmokly


Nevím, kde se vzala informace, že Husovo náměstí bude betonové – jedná se o dlažbu. Jedná se o centrální veřejný prostor Podmokel. Co si představujeme, že by se tam mělo odehrávat? Mělo by to být místo pro trhy? Společenské akce? Setkání ? Měli bychom na ně mít požadavky jako na travnatou plochu na západní konci ulice E.Destinové, nebo podél Labe, nebo na úpatí Kvádrberku? Jak lépe obdobná místa (ta centrální veřejná) kontrolovat, než pobýváním na nich? Důležité také je aby tato místa měla tak silných charakter, aby je šlo i jednoduše udržovat, a aby již vyžadovala určitý způsob jednání. 
Pokud jde o zpevněné plochy – nemíchal bych tam problematiku Tyršovky, kterou jsem řešil třeba zde: http://decinarchitekt.blogspot.cz/.../kvalita... 
Přehřívání centra Podmokel? Infra záběry současného stavu ani předpoklad po provedení úprav veřejných prostor jsem neviděl. Mohu porovnávat z obdobných měst – být centrum Podmokel dlážděná plocha 100/100 metrů bez stromů .. a uprostřed rozlehlé zástavby bez stromů v ulicích a bez zeleně ve dvorcích …. to je jiná, ale zde? nevím, tady stromy zůstávají, v ulicích se budou dosazovat, zelený Pastýřák je coby kamenem dohodil, je tu Jílovák … ale souhlasím - určitě – je třeba být vždy obezřetný…. 
Pokud jde o stromy v Prokopce – ty tam nyní půjdou dát jen proto, že bude provedena přeložka plynu v této komunikaci – za cca 1mil. Kč. Sítě jsou ostatně problémem na vícero místech – nejen Podmokel – pokud jde o úvahy dávat stromy do ulic.


A jak se dostali re:architekti (autoři revitalizace Podmokel) v zakázce na územní studii veřejných prostor Bynova? Bynov dělají re:architekti proto, protože ze všech těch, co podali nabídku v otevřeném výběrovém řízení byli nejlepší - vygooglete si je. Totiž - jak už v DC dělají Podmokly a trochu už DC znají a orientují se tu – šli i do tohoto výběrka. 
Vždy s výběrovými řízeními máme problém. Přihlásí se vždy jen pár teamů (a to se na ně snažím v profesní komunitě upozorňovat jak to jde) … a tak většinou ne všechny kanceláře, které se výběrových řízení účastní jsou nějakým způsobem kvalitní … 
Pokud jde o termín realizace - počátek v březnu - jaký by mělo smysl končit s pracemi až bude sníh? Přípravné práce, stejně jako realizační i tendrová dokumentace trvaly několik let a byly velmi drahé prováděčka Husova náměstí a Prokopky vyšla na cca 2mil. I to je důvod proč město chce nejprve na základě ověření kvality této dokumentace její realizací získat zpětnou vazbu o její kvalitě, než zadá další části, další etapy revitalizace do projektové přípravy. 
Jednou z nejdůležitějších věcí projektové přípravy revitalizace je požadavek, aby se zároveň dělali všechny sítě - aby se ulice dělaly komplet - aby si správci a provozovatelé sítí ve všem prostě udělali pořádek. Přesto, správci a provozovatelé sítí se v okamžiku havárie nemusí nikoho ptát, mohou vzít stroje a do ulice se zakousnout.....
Tolik nyní kritizované dláždění Husova náměstí Podmoklům mimořádně prospěje (a opět musím zdůraznit jak důležité je toto otevření dávat do souvislosti s vysázením stromů  - a tedy větším zavření - prostoru před nádražím). Podle mě se i na jazýčku vah vyváží to, co s touto čtvrtí udělalo nákupní centrum Pivovar. Husovo náměstí jako centrum čtvrtě - v porovnání s ním - bude najednou daleko větší a velkorysejší, otevřenější.. Objevíme jeho mnohovrstevnatý vztah k Podmoklům, Pastýřáku, krajině i historii... tedy prostě věci, které Pivovar - stejně jako jakékoli nákupní centrum - uměle vytváří pro simulování příjemnosti prostředí při nerušeném nakupování.
Ano - síla a zároveň největší slabost Husova náměstí je ve složitosti sociálních vazeb a vztahů, které se tu do něj promítají. Ale taková náměstí vždy bývala - reálně se do nich promítal skutečný stav obce. Zobrazoval se v nich. Aby se tu nyní něco dalo do pohybu bylo třeba pohnout celou občanskou společností - a to už je nějaká práce. 
Žijeme v době vysoce specializovaných technologií, mikro, soft, nano, piko.... že to se do vnímání tohoto konkrétního náměstí nepromítá? Velkou část energie Podmokel úspěšně vstřebal Pivovar - tam ale realizace tzv.veřejných prostor není výsledkem širokého společenského konsenzu jako u náměstí - to tam nebylo potřeba. Tam bylo vše dáno silou developerského kalkulu, záměru, silou peněz. 
Na rozdíl od náměstí - jako věci veřejné - je to příklad úspěšnosti matematické přírodovědy, která sama v sobě smysl nemá, ale hledá ho až následně. I pro ni je ve svém důsledku mimořádně důležitý tzv. přirozený reálný život a svět se svou iracionalitou a nepředvídatelností. I pro ni jsou ve svém důsledku mimořádně důležité pojmy jako domov, kultura, kontinuita, aspirace, fundament a kultivace. Tedy něco, co vzniká jen velmi těžce, pomalu, a je vždy ohroženo zánikem. 
… a ještě jedna poznámka - na městě jsem inicioval podepsání smlouvy s re:architekty, na základě které všechny otázky týkající se práce s veřejným prostorem a vůbec nějakým způsobem navazující na jejich komplexní studii Podmokel budou řešit s nimi – Podmokly mají do té míry načtené, že to pro ně bude daleko jednodušší a budou tak daleko lépe schopni udržet kontinuitu a pružnost přístupu, i když na vše ještě nejsou realizační dokumentace – na všechny části revitalizace Podmokel. 

Tedy ať už se jedná o barvu zábradlí u nového mostu u Ovčího můstku, koncept použitých světel v Pivovarské, práce s chodníkem v Teplické nahoru nad Ovčím můstkem, změna křižovatky v souvislosti s bouráním kusu bloku tamtéž, nebo koordinace zájmů soukromých vlastníků veřejných prostor vedle nově vydlážděné plochy tzv.tržnice u Husova náměstí, nebo třeba spolupráci s Muzeem na úpravě jeho vstupních prostor směrem k nádraží, jako i úprava a hledání organizace vnitrobloku Muzea, nebo spolupráce se soukromými subjekty jako hledání jak změnit parter Grandu u nádraží, jak ho využít, jak o navázat na veřejné prostory – před i po jejich úpravách, které na ně v rámci revitalizace Podmokel čekají….Žádné komentáře:

Okomentovat