Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

středa 8. listopadu 2017

Nábřeží ještě jednou


Výchozí model uvažování  - dokumentace zpracovaná, řízená a potenciálně realizovaná  ŘVC 
(Ředitelství vodních cest) - v rámci akce "jez". 

Na levém břehu je zkrácený Jílovák, lávka přes Labe u železničního mostu končí na parkovišti. Pozemek u Labe je kvůli lepšímu průtoku řeky snížen, a je doplněn vegetací jako náhrada za zeleň odebranou dále po proudu. Jsou tu dokonce i laguny. Jediným doplněním požadavku města jsou cyklostezky.

Na pravém břehu je nejzásadnější nové koryto Ploučnice a most přes něj. U Starého města je navrhován přístav malých plavidel. Je tu doplňován přírodní charakter – laguny, keře….Koncept návrhu
Princip návrhu po obou březích? Labe – náhrady CHKO – pěší a cyklistické komunikace (promenáda) obroubená stromy – navázání na obec.

 Naznačeny jednotlivé plochy, které nespadají do požadavku náhrad (CHKO) – doufám.
S těmito plochami by bylo dobré do budoucna  uvažovat jako s potenciálně rekreačními oblastmi – velkorysé řešení – buď jen tráva, nebo sportoviště, nebo cokoli jiného – ale vždy řešit v celku nábřeží..
Všechny růžově vymezené oblasti si zasluhují samostatný přístup.

Jde především o vybudování takové struktury území, která by postupně mohla být doplňována. A ještě i další možná komunikační propojení území (červeně - transbordéry, sv. modrá - příležitostný přívoz)


Tady je varianta, že kosu v ústí Labe a Ploučnice necháme volnou

Doplňkové skici z nadhledu:


sv.modře naznačeny možnosti napojení lávky na Mariánskou louku, překročení Ploučnice.

Vše je jen koncept a výchozí moment uvažovaných návazností souvisejících se soutěžní podle regulí České komor architektů na na návrh nové lávky podél železničního mostu pro cyklisty a pěší (například po včerejší debatě s občany na místě bych tu ještě měl doplnit další možnosti zakončení lávky na levém břehu......)

viz též:
http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/07/lavka-pres-labe.html

A opět - několik oblíbených příkladů:
https://www.archdaily.com/874134/7-firms-reveal-plans-for-los-angeles-river-revitalization

https://www.dezeen.com/2017/11/01/boston-coastal-resilience-solutions-report-climate-change-elevated-parks-flood-barriers/

https://www.archdaily.com/340042/development-banks-of-the-meurthe-atelier-cite-architecture1 komentář: