Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 23. prosince 2017

Lávka přes Východní nádraží

Lávku přes Východní nádraží jsem "nestihl". Dostal jsem se k ní v době, kdy na byl už schválen dotační titul na zbourání té současné - která je v havarijním stavu - a výstavbu nové podle projektu zadaného minulým vedením radnice. Přesto jsem ale fostal jsem ale od vedení města prostor pokusit se o variantní řešení. 

Nejprve pár snímků současného stavuV souvislosti s budováním Nového mostu v osmdesátých letech "styl" osmdesátých let poznamenal i obě předpolí:

Jak je patrné - jednalo se ve své době - mluvíme o konci devatenáctého století - o pragmatické, jednoduché a patrně i levné řešení.

Pro jakákoli most, lávku jsou nejdůležitější místa nástupu - a jejich úprava, možnosti propojení.

Zde nejprve vizualizace ocelobetonové lávky, která bude realizována (škoda, že na obrázku nejsou ocelové prvky ve spodní části lávky znázorněny alespoň šedou....)

A tady základní koncept mé varianty - obyčejná ocelová příhradovina. Během několika týdnů se mi podařilo dát dohromady statika, realizační firmu i architekta (já bych na to jen dohlížel), cenu, předběžná vyjádření Stavebního úřadu, ale i SŽDC. celková cena by ve finále mohla být nižší, ale hrozilo že projektová i realizační příprava by neproběhla přesně tak načas, aby bylo možno bezpečně dotační titul čerpat - a ten pokrývá bezmála sto procent nákladů. 
Vizualizace jsme dělali ve variantách.
A pohled na lávku, která se bude realizovat zhora.

A ze stejného místa variantní řešení.
Na závěr jak vlastně konkrétně ta "betonová" lávka, která se začíná realizovat bude vypadat. Předně - není betonová, ale ocelobetonová jak je vidět z řezu. Ve spodní části bude mít tři cca šedesáticentimetrové ocelové nosníky. Je zpracována velmi solidní projekční libereckou firmou.


Ladíme ještě finální barevnost lávky. Zde jsou varianty. Nakonec jsme zvolili variantu druhou od shora - šedohnědou. V této barvě budou všechny ocelové konstrukce, včetně zábradlí. Tato barva bude alespoň trochu napovídat na místo i odkaz na původní lávku která měla příznačný název:  schwarze brucke.....Žádné komentáře:

Okomentovat