Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

sobota 28. července 2018

Bývalá knihovna v objektu MagistrátuBudova magistrátu – místo bývalé knihovny.

Minulý rok jsem na magistrátu předvedl úvahu, co by bylo v této rozlehlé otevřené přízemní prostoře možné provést. Pro tento po architektonické stránce velmi kvalitní a i svou polohou ve městě pozoruhodný objekt magistrátu je charakteristická koncentrace především reprezentativních společenských funkcí. Ideálním využitím by bylo něco jako společenské veřejné místo, kde by se občané mohli dovídat o činnostech a záměrech města, mohli by tu diskutovat, chodit na přednášky vztahující se k městu a jeho rozvoji, vlastně ideální by byla taková varianta pražského CAMPu http://praha.camp/. Výhodou je tradiční propojení se všemi magistrátními funkcemi, i s o několik pater výše položeným budoucím reprezentativním sálem. Tam by se měly konat mj. i  jednání zastupitelstva, jehož úpravy by měly vyjít z nějaké formy architektonické soutěže.

Do toho vstupují pragmatické úvahy – s panem tajemníkem jsme prošli odbory magistrátu (společně jsme prošli snad skoro už všechna pracoviště – i na druhém břehu), které jsou v zcela nevyhovujících prostorech. Jedná se především o sociální odbor – zaměstnanci, kteří tam nyní pracují, mají můj obdiv.

Jde zde tedy proti sobě ideální pohled na toto místo s pragmatickou úvahou, kam tyto odbory dát. Prostory magistrátu bude s největší pravděpodobností nezbytné do budoucna rozšiřovat i dále – magistrát bude muset převzít ještě další agendy – mluví se např. o stavebních úřadech okolních obcí. Jedná se o požadavky, které tzv. ze zákona bude mít magistrát povinnost uspokojit (aktuálně navrhované řešení je navíc výsledkem dlouhé řady velmi pragmatických politických rozhodnut)í

Variant řešení pak může být několik – především hledat jiné objekty v majetku města, které by rekonstrukcí bylo možno pro kancelářské provozy připravit. Prázdné domy v obci jsou, odpovídající nejsou ale vždy momentálně v jeho majetku, a většinou v současném stavu požadavkům magistrátu neodpovídají – ale to bude nutné prověřit (předběžně jsme domluveni už na 14.8. Mluvíme o prostorách na Komenského náměstí, nebo bývalá Vojenská pojišťovna(?), v Podmokelské ulici.). Je možno předběžně říci, že mluvíme o řádu finanční investice 50mil. a výš (právě prověřování těchto nákladů bude největším úkolem). 

Pokud jde o vlastní uvažovanou vestavbu kanceláří do objektu magistrátu v místě bývalé knihovny, projektanti po již odevzdání realizační dokumentaci vypracovali na ještě tři další varianty včetně vizualizací. Jednalo se o ověřování materiálového řešení propojení chodeb a kanceláří, o možnou míru otevřenosti a prosklení.

Přestože vestavěné příčky bude možno v případě potřeby demontovat a pokoušíme se o co nejrozumnější řešení, na prezentaci záměru v Radě města letos v létě jsem musel konstatovat, že využití bývalé podmokelské knihovny tímto způsobem jde proti charakteru těchto prostor. Pro tento trakt domu by bylo ideální, aby byl na reprezentativní společenské funkce využíván celý a celý den, každý den. Nahoře velké společenské akce, dole drobnější. Aby fungoval jako výkladní skříň magistrátu, aby byl občany aktivně využíván. 

Těžko si dokážeme představit, že pokud se zde jednou udělají kanceláře, že by se někdy v dohledné době bouraly.

Je třeba ještě doplnit, že součástí úprav má být zcela nezbytná sanace suterénu, nebo úpravy schodišťového prostoru vedoucího nahoru do reprezentativního sálu – úpravy výrazně k lepšímu. Stejně tak šlo o hledání alespoň minimálně odpovídajícího řešení vstupních dveří do jednotlivých kancelářských pater z reprezentativního schodišťového prostoru.

Jakémukoli systémovému uvažování, které by nevedlo z umístění sociálek do těchto míst by musela předcházet systémová analýza požadavků a potřeb jednotlivých odborů, kanceláří …. porovnávání s dalšími objekty a prostory, vyhodnocování ekonomické výhodnosti, nákladů a způsobů zhodnocení, stejně jako s odhadováním předpokládaných požadavků do budoucna. Z hlediska přípravy a termínů odhaduji to na práci na dva měsíce až půl roku.


A jaké jsou příklady tzv. dobré praxe - jak obdobné komunální veřejné prostory je možno upravovat?

Zde především odkaz na pražský CAMP - http://praha.camp/  - kam se určitě zajděte podívat. A pak několik inspirativních obrázků:


  

Žádné komentáře:

Okomentovat