Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

úterý 3. července 2018

Den architektury 2018

DEN ARCHITEKTURY DĚČÍN


PÁTEK 28.9.

001)
RUDOLF PERTHEN - DOKONALÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOM
Prohlídka křídla městské knihovny (šest let opuštěné) a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.

Dokonalá veřejná správa, spořivost a vzdělání v jednom - velkorysý projekt areálu městských budov od vídeňského architekta a rodáka z Podmokel Rudolfa Perthena–spořitelna, radnice, hasičská zbrojnice, knihovna (1930-1932). Prohlídka křídla městské knihovny a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.
Sraz: pá 28.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš, Otto Chmelík, Alena Sellnerová, Tomáš Efler

002)
DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA
Několik prací a témat, kterým se architekt města věnoval v prvním roce svého působení v Děčíně.

Prezentace několika prací a témat městského architekta. Ukážeme si koncepty nábřeží ze soutěžních podkladů na lávku podél železničního mostu, korekci zeleně u Vilsnické spojky, nebo třeba úpravy barevnosti v loňském roce zateplované nemocnice.
Sraz: pá 28.9., 18.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

SOBOTA 29.9.

003)
PLAVBA NEJEN ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Děčín je dnes synonymem říční dopravy. Její bohatá tradice je přístupná v místním muzeu. 

Oblastní muzeum v Děčíně nabízí tematickou prohlídku 100 let československých plavidel a plavby, která odkazuje na dovednosti českých architektů a techniků při stavbě lodí. Výstavu u příležitosti Dne architektury doprovodí dvě přednášky.
Sraz přednášky:  29.9., 10.00, 12,30 Oblastní muzeum v Děčíně
Sraz prohlídka:  29.9., 10.00 až 18,00 Oblastní muzeum v Děčíně
50.7752008N, 14.2011444E
Vlastimil Pažourek

004)
LÁVKA POD ZÁMKEM – CO DOKÁŽE ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Seznámení s výsledkem soutěže na lávku pro pěší a cyklisty podél Mostu České severní dráhy.

Koncem září bychom už měli znát výsledky soutěže řešící nové pěší a cyklistické propojení mezi Děčínem a Podmokly podél železničního mostu. Součástí řešení jsou také širší předpolí na obou březích.
Sraz: so 29.9., 11.30, Pod železničním mostem na levém břehu
50.7764781N, 14.2046367E
Ondřej Beneš

005)
TYRŠŮV MOST – REPUBLIKÁNSKÝ MOST NA CÍSAŘSKÝCH PILÍŘÍCH
Historie a současnost nejstaršího propojení obou břehů Labe v Děčíně mostní konstrukcí.

Historie a současnost prvního děčínského mostu přes Labe. Řetězový most císařovny Alžběty z let 1853-1855 nahradila v roce 1933 moderní konstrukce Škodových závodů. Nové státní poměry si vyžádaly také odpovídající pojmenování - Most Dr. Miroslava Tyrše
Sraz: so 29.9., 13.00, Pod Tyršovým mostem na levé břehu
50.7812744N, 14.2066858E
Otto Chmelík

006)
REMORKÉR BESKYDY
Prohlídka plně funkčního zadokolesového remorkéru Beskydy postaveného v roce 1956.

Zadokolesový remorkér Beskydy je plavidlo typicky české konstrukce. Jeho technické řešené pochází z doby ještě před druhou světovou válkou. Máte možnost prohlédnout si unikátní technickou památku, kterou používá Ředitelství vodních cest k vleku v okolí Děčína při nízkých vodních stavech.
Sraz: so 29.9., 14.00 až 18:00, Loubský přístav u Střelnice
Vlastimil Pažourek

007)
RADIKÁLNÍ INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET DO HISTORICKÉHO  CENTRA
Podíváme se na vztah tzv.rostlé zástavby kontrastující s intervencí šedesátých let – v Tyršově ulici a na Masarykově náměstí

Šedesátá léta máme spojeny s velkým vzepjetím v mnoha oblastech. I na poli architektury a urbanismu se jedná mnohdy o pozoruhodné počiny. Architektonické hodnotové systémy šedesátých let při výstavbě města jsou ale v ostrém protikladu k předchozím hodnotám nejlépe vyjádřeným blokem, ulicí, jasně vymezeným náměstím. Jak je možno tyto dva přístupy sesadit ostře vedle sebe?
Sraz: so 29.9., 15.00, Tyršova ulice u autobusové zastávky
50.7805789N, 14.2108756E
Ondřej Beneš

008)
MARIÁNSKÁ LOUKA–NOBLESNÍ KLID V CENTRU MĚSTA
Mariánská louka a oprava zámeckého areálu jako buditelský počin nového milénia.

Dnes klidné místo pod zámkem má za sebou bouřlivou historii – tu dávnou i nedávnou. Dnes je to ale místo, kde se nejlépe vše pochopí v leže na dece. Svačiny s sebou – půjde o piknik.
Sraz: so 29.9., 16.00, Mariánská louka u borovice
50.7768394N, 14.2094164E
Otto Chmelík,  Tomáš Efler

NEDĚLE 30.9.

009)
ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO
Aspirace konce normalizace – otevření zchátralé spodní nástupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu.

Opětovně hledáme nejen využití výtahu procházející Pastýřskou stěnou, jeho horního i spodního zázemí, ale i zázemí stále atraktivnější via ferraty. Hledáme celkový smysluplný pohled na celé toto místo.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00, u dolní stanice výtahu.
50.7793614N, 14.2051625E
Studenti SPŠ Děčín

010)
LETNÍ KINO BAŽANTNÍCE DNES
Aspirace šedesátých až osmdesátých let – otevřeme areál zchátralého kina Bažatnice, kde  probíhala Děčínská Kotva.

Ve své době bylo toto místo jedo z největších děčínských atrakcí. Podíváme se jak vypadá areál nyní, můžeme se zamyslet, jak je ho možné využít.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16:00 u vstupu do areálu
50.7628064N, 14.1885247E
Podmokelská vlastivědná společnost

011)
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ
Otevřeme jedinečnou meziválečnou střední školu na Letné. Dozvíte se něco o její minulosti, současnosti i budoucnosti.

Budete mít možnost prohlédnout si unikátní architekturu z třicátých let dvacátého století, dozvědět se něco o její historii, prohlédněte si modelovou železnici, plány na rekonstrukci celého areálu.
Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00 Slovanská 1000/55
50.7724328N, 14.1869825E
Studenti SPŠ Děčín

012)
ZDENĚK SÝKORA – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří , jehož tvorbase podstatným způsobem týká i práce ve veřejném prostoru.

Od šedesátých let Zdeněk Sýkora rozvíjí své práce strukturální, od sedmdesátých liniové. Jeho dílo známe také z veřejného prostoru. Podíváme se na větrací komíny v Praze na Letné, chodník v Litvínově, pasáž na Václavském náměstí. V dohledné době se bude v Lounech realizovat před místním divadlem Piazetta s jeho původním návrhem opony, která byla při poslední rekonstrukci divadla ztracena. 
Sraz: ne 30.9., 15.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Pavel Kappel

013
PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU
Prezentace studentských prací FA ČVUT ukáží, jak je dnes možné pracovat s rostlou městskou strukturou..

V rámci studentských zadání jsme řešili doplňování města v území mezi Masarykovým náměstím a Dlouhou jízdou. Přes značné demolice šedesátých let je historické jádro pravého břehu stále něčím, co má dál smysl kultivovat, na co lze navazovat.
Sraz: ne 30.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Lab
50.7741103N, 14.1955922E
Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

014)
BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE – CO JE SPOJUJE?
Prezentace studentských projektů – okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu.

Hledání propojení Šibeničního vrchu s nástupem do městského parku pod Kvýdrberkem  i se vztahem ke Střelnici si zaslouží velkou pozornost. Pozoruhodné místo, které je od 19. století důležitým rekreačním zázemích Děčína. Sraz: ne 30.9., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Cyril Malchenko

015)
MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB
Proměny děčínské infrastruktury v průběhu historie a její srovnání s příklady ze zahraničí.

Jaký je význam pohybu pro město a jaké jsou projevy jeho charakteru, rychlosti a intenzity? Mosty, silnice, železnice, pěší spojení, řeka. Na tyto součásti městské tkáně budeme nahlížet v kontextu jejich minulosti a porovnávat je s obdobnými příklady odjinud.
Sraz: ne 30.9., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
 Lenka Watersová, Matěj Čunát

PONDĚLÍ 1.10.

016)
VLÁMSKO 1918-2018
Architektura, urbanismus a veřejný prostor vlámských měst. Pohled na mimořádně rozvinutou oblast severu Belgie, která prošla v minulých  desetiletích významnou proměnou.

Vlámská města, jsou povětšinou na velkých řekách a ovlivněny říční dopravou. Jak se tu řeší sociálně vyloučené lokality pomocí kvalitní architektury, revitalizují brownfieldy, využívají kostely na různé funkce (restaurace, skateparky, dílny), jak je využíván potenciál nádraží, jak se inovuje v dopravě? Příklady z Antverp, Kortijku, Gentu, Brugg. 
Sraz: po 1.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Matěj Čunát

017)
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
Prezentace jednoho ze světlých okamžiků české architektury druhé poloviny 20. století.

Svobodu je možné využít, nebo tzv. spotřebovat. Šedesátá léta v české architektuře jsou ukázkovým příkladem té první možnosti. Doložíme si to na mnoha typech staveb – výstavními pavilony a objekty ambasád počínaje, obchodními domy a hotely konče.
Sraz: po 1.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

018)
CZECH HOUSES
Ukážeme si to nejlepší z české rezidentní architektury posledního čtvrtstoletí.

Prezentace, vycházející ze stejnojmenné publikace byla představená na mnoha místech Evropy. Dvacáté století v této oblasti už u nás dávno není pouze brněnská vila Tugendhat nebo Loosova slavná pražská realizace.
Sraz: p0 1.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Jan Jakub Tesař

ÚTERÝ 2.10.

019)
IKONA SEVERU – MOSTECKÉ  REPRE
Prezentace analýz i současného stavu projektové přípravy objektu, který ve své době představoval to nejlepší ze severu Čech.

Přestože má tento objekt kořeny v šedesátých letech, byla tato monumentální ikonická stavba realizována až roku 1984. Dnes ji čeká náročná, kompletní rekonstrukce. Pozadu by neměly zůstat ani úpravy veřejných prostor.
Sraz: út 2.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Ondřej Beneš

020)
KRAJINA SEVERNÍCH ČECH - MOŘE KLIDU
Velkolepý koncept, pokus jak uchopit problematiku severu Čech prostřednictvím uměleckého díla, objektu, nadsázky, instalace.

Umění nám dnes více, než kdy jindy umožňuje smiřovat se s překotným technologickým rozvojem, kterému je už dávno více než obtížné zcela porozumět. Hledá vždy komplexní pohled na život, na svět. Dnes je to především technika – s  příponami – nano, piko, soft, která sice otevírá stále nové horizonty, ale kde až kultura vytváří prostředí, kde se dá žít, které dokážeme mít rádi.
Sraz: út 2.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Kloda

021)
 DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA
Je vůbec dnes možné jednoduchým způsobem představit kompletní vizi – v tomto případě dopravní? Ale hlavně - je zlepšování dopravy ten způsob, od kterého je možno očekávat pro rozvoj podstatné výsledky?

Dopravní infrastruktura je pro úspěšný rozvoj jakékoli oblasti zásadní (a neobejdeme se při jejich prezentování s pojmy jako strategie), je to ale vždy pouze pomocný nástroj pro kompletní a komplexní rozvoj. Daleko důležitější otázky po kvalitě bydlení a života jsou pak spíše výsledkem velmi pomalého, postupného společenského pokroku.
Sraz: út 2.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe
50.7741103N, 14.1955922E
Martin Hausenblas

Žádné komentáře:

Okomentovat