Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

úterý 19. prosince 2017

Azylový důmNa rohu ulic Řecká a Bukurešťská vyroste tzv. Azylový dům.

Důvody? Současný vedle stojící objekt je sice kapacitně odpovídající celkovým potřebám, ale je zcela nevyhovující pokud se týká technického stavu tzv.ubytovny mužů, který je ve sklepě a kde jsou přes veškerá opatření mj. plesnivějíící stěny.....

Nedojde tedy k razantnímu navýšení kapacit, jak se mnozí obávají (tedy - v současném stavu je 8 lůžek, v novém objektu jiich bude 12).

Bylo uskutečněno výběrové řízení (65 procent portfolio a reference ku 35 procent váhových kritérií cena), které vyhrál Pavel Plánička z Ústí: http://www.31architekti.cz/ . V regionu si patrně pro tento typ zakázky není možno představit někoho lepšího..... podívejte se na reference.

Předpokládám tak, že se mu podaří dát do souladu i poklid rezidenční čtvrti se sociálním tématem zamýšleného objektu. Jak? Prací s veřejným prostorem, architekturou.....

Jedna z pro Děčín typických charakteristik je ta, že tu jsou vedle sebe například reprezentativní objekt Střelnice a vedle toho popojíždí jeřáby říčního přístavu, nebo v Rozbělesích se vedle barokní perly taví hliník (i když to už je - včetně benzínové pumpy vedle refektáře trochu za hranou) ... tedy že se Děčín ve svém údolí dokáže vyrovnávat s kontrasty. Je třeba hledat neustále hledat způsoby aby tyto rozdílné funkce mohly být vedle sebe.ps. ještě musím doplnit, že jsem variantu přesunout celý komplex - nejen ubytovnu pro muže - někam jinam prověřoval - tedy analyzoval jsem jak současný program a využití domu, jako i prázdné domy v majetku obce dole ve městě (kde je i blíž občanská vybavenost), i případné náklady na novostavbu, která by daleko lépe vyhovovala nynějším potřebám uživatele.... a celou akci jsem tak o několik měsíců pozdržel..... ........vše ale bylo prostě příliš drahé (základní úvaha byla ta, že rekonstrukce by stále cca stejně jako novostavba - a dostal jsem se k cenám jen u stavební části blížícím se 15mil.)... a odtud z pohledu vedení města neakceptovatelné.

Jak studie zatím vypadá? zde jsou záběry z úterní prezentace (13.3.):


Závěr:

maximálně redukovaný objem (stavební náklady necelé 2mil, umístění na parcele tak, aby šla v přední části využít na normální bytový dům - vilku. Pak by se z tohoto domu stal domek zahradní.

a takto vše dopadne, pokud se v přední části pozemku dostaví dům a z azylového domu se stane dům zahradní:

Žádné komentáře:

Okomentovat