Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

neděle 28. ledna 2018

Studentské práce Ústavu památkové péče FA ČVUT

Zde je prezentace Tomáše Eflera, kterou přednesl v Sýpce jako součást představení studentských prací ateliéru Stempel-Beneš ZS 2017/2018 - Děčín - proluky. Práce týkající se Děčína vznikaly na půdě FA ČVUT na Ústavu památkové péče, v ateliéru Girsa pod vedením Václava Girsy, Tomáše Eflera, Martina Čtveráka.

https://www.facebook.com/okres.decin/videos/10155034914816123/

Jsou tu představena témata, které jsme se svými studenty minulý semestr řešili také. Jedná se zejména o dostavbu Křížové ulice. Je to místo, které by si vzhledem k citlivosti vnímání kvalit veřejných prostor v centru zasloužilo prověřit ještě více variantami - nejlépe soutěží.

Cílem této prezentace práce ateliéru Girsa na FA ČVUT ale bylo především na jižních zámeckých zahradách poukázat jakým způsobem mohou studenti otevírat témata.

Pokud jde o severní konec Masarykova náměstí - k tomu se určitě ještě vrátíme.


Žádné komentáře:

Okomentovat