Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

čtvrtek 8. února 2018

Vztah - Děčín - Ústí - kraj - 04

 Téma - vztah - Děčín - Ústí - kraj - 04


Čtvrté setkání ve Zdaru. Už mi přijde, že se tam pomalu nevejdeme. Objednal jsem deset míst a bylo nás tam asi šestnáct. Ani jsem se všemi pořádně nemluvil....  Ústí, Most, Teplice, Chomutov, Kadaň, Roudnice...

Patrně poprvé se tu u jednoho stolu setkal zpracovatel nového územního plánu Mostu - pan Charvát (ÚP Mostu zpracovává společně s panem Karlem Beránkem, který je zároveň zpracovatelem ÚP Děčína), s mosteckými o rozvoj se zajímajícími aktivisty - panem Trčkou a architektkou Janou Kubánkovou která stojí třeba za tímto 

https://issuu.com/gertruda/docs/kubankovajana_portfolio 
nebo tímto:
http://www.nadechnuti.cz/prezentace.html

A ještě několik podnětných odkazů k pánevní oblasti od architekta Martina Pospíšila (kolega městského architekta Charváta na ústeckém magistrátu):
http://etopia.cz/praxe/
nebo:
http://etopia.cz/category/projekty/objevovani-projekty/


Co se podařilo od minule? Mostecké Repre - jeho právě začínající projektová příprava rekonstrukce - bohužel bez soutěže - bude alespoň korigována. Projekt i studii bude dělat kancelář Artech, která realizovala například chomutovský aquapark http://www.artech.cz/ . Budeme se pokoušet (mostecký architekt Nesládek mě na mosteckém magistrátu prosadil coby experta) aktivním způsobme vstupovat do procesu přípravy. Je to v současnosti jediný způsob jak je s touto jedinečnou stavbou možno dosáhnout - pokud jde koncept - alespoň nějakého přijatelného výsledku. 

Setkání jsme otevřeli i pro "nepánevní" - zatím tu byl architekt Roudnice - Honza Drahozal. A zdá se. že budu muset oslovit někoho z IPRu, protože Roudnice stejně jako Louny, nebo Žatec daleko spíš navazuje na problémy středočeského kraje. Jak jsme poznamenali hned na začátku - každý na severu má tendenci si hlídat jen to svoje..... a i to je důvod, proč se pokoušíme prosadit institut krajského architekta - především z důvodu osobní zodpovědnosti.


Stále nedoceňuju a pokouším se hledat iniciační motivy k práci v místech, které jsou stále sociálně neukotvené. Jak říkají historikové - právě sever byl ve třicátých letech, v době krize, rozbuškou pro odtržení Sudet. Na většinou drobnou, velmi produktivní výrobu, dopadl globální krach velmi silně. Následující podtlak zájmu dokázal nasát velmi radikální zkratkovitá řešení.  

Vyrovnávání se s průmyslovou výstavbou šedesátých, ale zejména sedmdesátých a osmdesátých let bylo jedno z témat prací našich studentů minulý semestr. Tedy - dělali jsme především proluky mezi Masarykovým náměstím a Dlouho jízdou. Zde je příklad práce studentky, která montovanou, panelovou technologii použila u svého domu přímo na hlavním děčínském - Masarykově náměstí.

více zde:
https://decinarchitekt.blogspot.cz/2018/01/studentske-prace-proluky-praveho-brehu.html V Děčíně se od března začne s první etapou úprav veřejného prostoru Podmokel. Zarazilo mě, jaké jsou názory laické veřejnosti nad správností těchto úprav. Vyskytují se obavy ze "zabetonování", že tam nebude zeleň atd... Přitom návrh re:architektů je tak lapidární že snad nelze ani víc pro město - pro živé město - udělat.  V centru na Husově náměstí dlažba (viz. vizualizace), před nádražím spousta stromů, do ulic na správných místech aleje - ale hlavně, všude kvalitní práce s kamenem na chodnících, dlažbách, solidní mobiliář.

Uvědomil jsem si, jak je stále problematické obnovovat smysl historických těžišť území - je to vždy výkon. V Děčíně například komplikovaný těsně u Podmokel stojícím nákupním areálem Pivovar. Ten maximálně využívajícím historický objekt, ale vytvářející ve výsledku standardní do sebe zahleděné obchodní centrum  - které na nás má působit jako rostlé město.... ale rostlým městem  - výsledkem  složitých a komplikovaných sociálních procesů - není .... v kontrastu s takovýmto celkovým pojetím jsou problémy Podmokel řešitelné daleko obtížněji ....

Na severu se v souvislosti s demografickým vývojem občas v žertu mluví o "bourání paneláků". Je to reálné? Už v devadesátých letech jsem s Martinem Rajnišem pracoval na tzv.Generelu Vltavy:
http://ondrejbenes.blogspot.cz/2015/03/blog-post_56.html 
kde hlavní ideou bylo všechny lidi ze sídlišť ubytovat dole u Vltavy - a sídliště zbourat... Je klidně možné, že k tomu někdy dojde, ale ne direktivně, nýbrž cestou postupného přehodnocování jednoho každého sídliště (a těch výstav a publikací už bylo doopravdy mnoho), jednoho každého domu. 

Prvním krokem musí být vždy vždy aktivní péče o kvalitu veřejných prostor, společenského života - jak se o to nyní pokouší například v Mostě.
 https://www.facebook.com/events/134042260724217/ 
nebo:
https://www.facebook.com/mojemestomojemisto/


Tématem dalších setkání ve Zdaru ale bude asi i hledání spolupráce s CHKO - jak Labských pískovců, tak s Českým středohořím.  Už za mnou na úřadě v Děčíně s jedním konkrétním případem byli. Půjde o to, jak pomoci při posuzování nové výstavby v citlivých místech, jak definovat hodnoty, které má smysl sledovat, aniž bychom  se uchylovali k deskriptivním předpisům a technickým parametrům. Otázka je jestli by mělo smysl něco jako architektonická rada - o ni se nyní pokouší kolegové Pepa Smutný s Martinem Klodou v Liberci  - s inspirací v německojazyčném prostředí Salzburku, Linze. 

Zatím v CHKO žádný enormní tlak na novou výstavbu (až na dopravní stavby) není, ale co až turisté ve větším měřítku objeví fantastický rekreační potenciál zdejší krajiny?


p.s. domácí klobásky pana Štefana ze skopce z vlastního domácího chovu byly - jak jsme se shodli - zcela znamenité.... :-) 7


A odkazy na zápisy z předchozích setkání ve Zdaru:


http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/10/tema-vztah-usti-decin.html

http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-02.html
http://decinarchitekt.blogspot.cz/2017/12/tema-vztah-usti-decin-03.html

Žádné komentáře:

Okomentovat