Stránky architekta města Děčín

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná

mail@ondrejbenes.cz

pátek 3. srpna 2018

Vztah – Děčín – Kraj - 08


Vztah – Děčín – Kraj - 08Proběhla avizovaná schůzka na ministerstvu dopravy s panem ministrem, kde mj. Radim Passer poprvé na této úrovni prezentoval svůj koncept dálničních spojení mezi krajskými městy po obvodu republiky, Martin Hausenblas prezentoval svůj koncept VRTek (vysokorychlostní trať). Z pohledu Děčína jde o vybudování kvalitního terminálu v Ústí tak, aby byl zlepšen současný komfort regionální dopravy. Martin Hausenblas dlouhodobě prosazuje jejich přímé napojení na LVH (letiště Václava Havla) a koncept řešení dopravy Ústím – s nutností prověření tunelu vedoucího od východním konci Krásného Března, který šel až někam na západ od centra směrem k dálnici, kde by se pod zemí křížil s VRTkou, kterou se sem již během minulého roku podařilo přesunout z pole u Chabařovic. Já tam prezentoval možnosti propojení Děčína se světem – zejména, že se na propojení na současnou dálnici není možno dívat jako "buď Zelená nebo podél Labe", ale že je náležitým způsobem nutno věnovat energii oboum (jednání byla přítomná i eurokomisařka Věra Jourová - s tou jsme pak vše ještě probírali, když si na schodech před ministerstvem s výhledem na Hrad dávala cigáro, a dopravní specialista Emanuel Šíp).

Proběhla i schůzka na IPRu (Institutu plánování a rozvoje města), kde se mi podařilo ve věci VRT a Metropolitního plánu spojit Romana Kouckého a Martinem Hausenblasem. Právě na Romanův popud jsme pak do Metropolitního plánu podali připomínku ve věci požadavku trasování VRT na letiště. Předběžná dohoda zní, že se setkáme po prázdninách a po připomínce Radima Passera jsme uznali za vhodnější aby zadání na znovuprověření vyšlo z Rady hl.m.Prahy.

V úterý odpoledne proběhlo v Mostě velké jednání ve věci kulturního domu Repre (mimořádná stavba nadregionálního významu).

Ještě zajímavá zpráva z Mostu - tamní Hospodářská komora zvažuje zřízení sekce architektura a urbanismus - jak mi sdělil její předseda pan Jung. V tomto městě je to patrně nezbytné - používání pojmů jako architektura, urbanismus, veřejný prostor je tam většinou bez jakéhokoli obsahu (již delší dobu jsem v Mostě ve spojení s aktivitami Moje místo moje město, které se o renesanci v těchto oborech dlouhodobě zasazují).Dnes proběhlo úvodní jednání týkající se ústeckého "Palivového kombinátu", který spravuje vytěžené doly celé pánevní oblasti od Kadaně po Ústí. Jak říká jeho ředitel pan Lenc, že to není úkol, ale monumentální výzva - do budoucna bude promyšlené a zodpovědné hospodaření s vodou v krajině jedním z nejdůležitějších předpokladů v podstatě čehokoliv. Hlavním tématem jednání bylo důsledné otevření problematiky rekultivací a hlavně resocializací směrem k veřejnosti a postupné vypisování mezinárodních architektonických soutěží.

Pokud by se nám tam pro celkové uchopení podařilo nalákat třeba takovou Magdalenu Jetelovou ....  .... https://www.google.cz/search?q=magdalena+jetelova&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjooOOOjNPcAhXFb1AKHeHwDZEQ_AUICigB&biw=768&bih=370

Byl se mnou byl i kolega architekt Tomáš Veselý, který nyní mj. organizuje soutěž na první fázi přestavby LVH (Letiště Václava Havla), nebo byl vybrán mezi několik teamů řešících formou mezinárodního architektonického workshopu pražské Karlovo náměstí.
S Martinem Hausenblasem, který byl také přítomen jsme se operativně domluvili na využití jeho ústeckého NODE5 na něčem jako "workshopu městských architektů severu".  


foto:Tomáš Veselý

A ještě konkrétněji k Děčínu - ve středu 1.8. jsme v Sýpce pod zámkem v DC vyhodnocovali návrhy soutěže na "lávku pro pěší a cyklisty podél železničního mostu", které se odevzdávali do 18.7.. Nejprve o tom zprávu napíše tisková mluvčí paní Lakomá po návratu z dovolené a  pak obsáhlejší zprávu - včetně obrázků a textů - očekávejte po odsouhlasení Radou města, ke kterému by mělo dojít 21.8.2018 - tedy pokud se tak stane.

A na závěr jeden rozhlasový rozhovor. K tomu jen doplnění - uvedl jsem tam, že mě do Děčína přivedl kolega Petr Lešek, který byl zároveň ve výběrové komisi. Po prvním kole výběru architekta města Děčín, kdy se přihlásilo tak málo zájemců pak totiž každý z komise hledal potenciální kandidáty kde se dalo - i proto se jich do druhého výběrového řízení, kterého jsem se úspěšně účastnil - přihlásilo osm.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/jaka-uskali-obnasi-role-architekta-na-drsnem-severu-7575224Žádné komentáře:

Okomentovat